O podzimních parlamentních volbách budou mít v Ševětíně jedno hlasování navíc. Obyvatele městysu čeká místní referendum, které se týká lomu, provozovaného společností Kámen a písek. Firma by chtěla otevřít pro těžbu další část ložiska, protože na současném místě pomalu dochází surovina. Kritici těžby ale vystoupili proti a doufají, že pokud se změny nepovolí, těžba by mohla úplně skončit. Provoz v lomu by ale zřejmě i v tom případě trval ještě několik desítek let.

Podle jednatele společnosti Pavla Fučíka ale firma dlouhodobě usiluje o dobré vztahy s obyvateli městysu. Podporuje zde například společenské aktivity a vloni uvedla do provozu částečný obchvat, který postavila na své náklady. Z centra Ševětína odvedl dopravu z lomu.

Z původního kamenolomu v Ševětíně časem může vzniknout lesopark pro místní i obyvatele širokého okolí. Foto: archiv Kámen a písek
Občané Ševětína v anketě podpořili přesun těžby dále od centra

Společnost Kámen a písek také upravila původní plány na pokračování těžby a ve třech hlavních parametrech. "Povedlo se lokalitu nové technologické linky na třídění kamene ukrýt do lesa až k novému ložisku. Je dvakrát tak daleko od Ševětína, než současná linka," říká Pavel Fučík. Městys tak bude od drtičů a třídičů zcela oddělen hradbou vzrostlých stromů, což minimalizuje pronikání hluku, prachu a dalších negativních vlivů do zastavěného území. Toto řešení také prodlouží vzdálenost linky od centra Ševětína z nynějších 670 metrů na budoucích 1400 metrů. Dále je nově navržen o jednu třetinu menší zábor půdy v souvislosti s chystanými změnami. A za třetí těžaři upravili plánovanou technologii třídění kamene a linka bude z navrhované výšky 25 metrů snížena na 15 metrů.

„Novou variantu pokračování těžby jsme připravovali několik měsíců a průběžně jsme ji ladili podle požadavků městysu i jeho obyvatel. Málokdy se to podaří, ale v tomto případě nakonec zvítězí všichni – díky inovativnímu ukrytí technologické linky za hradbu stromů si obyvatelé Ševětína těžby v novém ložisku již ani nevšimnou," říká Pavel Fučík a připojuje, že zároveň městys bude moci v těžké pocovidové době počítat s pokračováním podpory ze strany těžební společnosti a Českobudějovicko nepřijde o klíčový kamenolom.

Pro dlouhodobé zásobování kvalitním drceným kamenivem jsou pro Jihočeský kraj klíčová ložiska Ševětín.
Do deseti let dojdou zásoby kamene v kraji, lom v Ševětíně je klíčový

Firma také spustila nový web, kde své návrhy představuje a pokračování těžby v nové lokalitě a rekultivaci stávajícího kamenolomu chce představit Ševětínským ve středu 8. září na přátelském setkání v lomu s názvem Kámen od srdce. Webové stránky projektu mají adresu sevetinslomem.cz.

Pro vedení městysu je navržená podoba změn přijatelná. „Na jaře jsme v Ševětíně udělali anketu, v níž jsme zjišťovali, jak obyvatelé vnímají budoucnost těžby a jaké mají připomínky či preference. Lidé dali jednoznačně najevo, že podporují přechod do nové lokality a přesun technologické linky a skládky kameniva dále od centra. Vzhledem k tomu, že nová varianta vychází vstříc těmto požadavkům a zároveň se výrazně liší od té, na základě které přípravný výbor vyvolal v Ševětíně místní referendum týkající se přesunu a těžby kameniva v katastru Ševětína, věřím, že po uskutečnění místního referenda společně s volbami do poslanecké sněmovny, bude nová varianta dobrým základem pro další jednání s těžební společností,“ říká starostka městysu Ševětín Romana Hajská.

Pavel Fučík také připomíná, že při přesunu těžby by se mohla zahájit rekultivace areálu kolem nynější třídící linky. Na jejím místě by mohl vzniknout oddechový park. A tam, kde je dnes lom, kde se dobývá kámen, by ve vzdálenější budoucnosti pak mělo vzniknout jezero. Třídící linka by se totiž už pro současný dobývací prostor, kde může těžba pokračovat do roku 2059, přesunula na nové místo. Pokud by se podařilo provést nutnou úpravu územního plánu v Ševětíně a další nutné úřední úkony, mohla by nová linka začít pracovat v letech 2026 až 2027. Náklady na otevření nového ložiska se odhadují na 300 milionů korun. Rekultivace území kolem nynější linky by měla vyjít na 25 až 30 milionů korun. Čistě zalesnění, třeba bez areálu pro horská kola a dalšího zázemí, by vyšlo asi na 10 milionů korun. V lomu se průměrná roční produkce pohybuje na úrovni 850 000 tun. Pracuje se zde na dvě směny.

Ilustrační foto.
Spor kvůli lomu a nové drtičce kamení rozděluje Ševětínské

V původně zvažované variantě nové těžby měla stát technologická linka v prostoru za bývalým areálem JZD. V novém návrhu zůstává na tomto místě pouze skládka kameniva, zatímco technologická linka se kompletně skryje do plánovaného těžebního prostoru v lese, který obklopuje budoucí ložisko ze severu, a odcloňuje tak městys od ložiska. Tím, že na louce za JZD zůstanou pouze skládky kameniva, kanceláře a sklady, bude možné snížit zábor půdy z původně plánovaných 14 hektarů na necelých 9 hektarů. Okolo celého prostoru bude navíc vybudován stromy osázený ochranný val a celý prostor tak bude opticky a hlukově oddělen od okolních pozemků.

Nejde přitom o jedinou změnu, kterou těžební společnost udělala ve prospěch zmírnění dopadů těžby. V rámci nedávno provedené aktualizace Zásad územního rozvoje se snížila celková výměra nového dobývacího prostoru z 68,4 na 47,7 hektarů. V rámci první ze dvou plánovaných etap se bude těžit na území o velikosti 24,9 hektarů.

Ve středu 20. 11. 2019 byla uvedena do provozu 2. etapa obchvatu Ševětína.
Ševětínské náměstí opustí auta z lomu

Přechod do nové lokality Kolný je podle těžařů nezbytný z pohledu regionální surovinové politiky. Dle údajů České geologické služby do 10 let ukončí v Jihočeském kraji těžbu 16 z 29 kamenolomů. Ševětín reprezentuje jediný velký zdroj kvalitního stavebního kamene v okolí Českých Budějovic, protože tzv. českobudějovická pánev se skládá převážně z křídových pískovců a jílovců a třetihorních písků a jílů. Kamenolom slouží nejen k zásobování Českých Budějovic, ale celé centrální části kraje včetně oblastí kolem Soběslavi, Veselí nad Lužnicí či Třeboně. Po vytěžení stávajícího ložiska u Ševětína a přesunu technologické linky projde prostor rekultivací a revitalizací na volnočasový areál Nová kopanina.

Kámen a drcené kamenivo tvoří nenahraditelnou surovinu pro stavby silnic a dálnic, betonu, asfaltových směsí či kolejových loží. V nadcházejících letech budou tyto suroviny nepostradatelné nejen pro velké projekty dopravní infrastruktury, jakými jsou dostavba dálnic D3 a D4 či modernizace železničních tratí, ale i pro budování běžných rezidenčních či komerčních budov. Pro příklad: jeden kilometr dálnice vyžaduje až 80 tisíc tun kameniva a jeden kilometr kolejového lože pro dvoukolejnou trať 30 tisíc tun kameniva.