Z dobových fotografií místních obyvatel se však podařilo zjistit, že ve dvacátých letech, kdy pomníček vznikl, na něm bylo vypsáno dalších jedenáct jmen německých vojínů z Pohůrky, kteří také padli ve válce. Po druhé válce a odsunu Němců však byly všechny německé nápisy a jména z pomníku odstraněny. „Bylo mi jasné, že již nejde dát zpět, co běh dějin poničil, ale je důležité zachovat do budoucnosti, alespoň některé informace a o pomník se nadále starat," dodala starostka Zuzana Vyhnálková s tím, že celá náves byla opravena v roce 2009.