Českobudějovická rada města schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu dodavateli na stavební práce pod názvem PétaNque park Stromovka – participativní rozpočet. “Pracovníci firmy Kulhánek – Mařík by měli po podpisu smlouvy začít s vybudováním dvou hracích ploch. V rámci zakázky budou provedeny terénní úpravy, což znamená například sejmutí ornice, ruční výkop, tvorba štěrkopísečného lože, obsypání kamenivem, položení geotextilie a finální osetí plochy,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Práce za bezmála půl milionu by měly skončit do 31. prosince 2022.

K akcím, které se už ve městě provádějí, patří oprava střech Sportovní haly. Opravy všech střech a technologických rozvodů půdního prostoru sportovní haly začaly v červenci a zatím probíhají podle předpokládaného harmonogramu. „Jak bylo avizováno, hala je od září v provizorním režimu užívání. Tréninky a zápasy jsou až na výjimky každý všední den od 17.30 hodin i o víkendech. Velmi dobrou zprávou z provizoria je, že se nedávný volejbalový zápas s Ostravou odehrál bez zádrhelů a navíc Jihostroj přesvědčivě vyhrál. Obnova hlavní střechy nad hrací plochou a půdních prostor skončí v říjnu. Poté bude možné trénovat v hale bez omezení,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Opravy ostatních střech, které jsou například nad šatnami a atletickým koridorem, už nebudou omezovat možnosti tréninků a zápasů. Dokončení prací za 25 milionů korun bez DPH je podle smlouvy 6. ledna 2023. „Sportovní hala slouží svému účelu 37 let. Zatékalo do ní a bylo nutné kompletně vyměnit střešní plášť a udělat zateplení, elektroinstalaci i vzduchotechniku. Její životnost se tak prodlouží minimálně o patnáct až dvacet let,“ dodává Ivo Moravec.

Ke každodennímu životu jihočeské metropole nepatří jen stavební práce, ale i práce porodníků. Ti přispěli k tomu, že se v září 2022 v Českých Budějovicích narodilo celkem 227 miminek, z toho 123 holčiček a 104 chlapečků. Většina novorozenců dostala tradiční jména. K těm méně obvyklým, které matrikářky v září zapsaly patřila jména jako Nora, Rita, Leila a Anny a u kluků to byl Mat, Max, Kevin a Jonas.