Znovu k volebním urnám se v sobotu 9. dubna vydají občané Litvínovic, Branišova a Kamenné. Místní zastupitelstva zvolená na podzim totiž nejsou kvůli rezignacím členů usnášeníschopná a ministerstvo vnitra vyhlásilo nové volby.

Ještě před ustavující schůzí se do patové situace dostalo zastupitelstvo v Litvínovicích. Kvůli riziku možného ovlivňování jednoho z členů vítězného Sdružení nezávislých kandidátů – postupný rozvoj obce, rezignovala na své posty celá kandidátka včetně náhradníků. Slib tak skládali pouze čtyři zástupci opozice, vzhledem k nízkému počtu ale nejsou usnášeníschopní a do doby zvolení nového zastupitelstva jim tedy náležejí jen omezené pravomoce. Vedením obecního úřadu je ze zákona pověřená dosavadní starostka Alena Nováková (SNK – postupný rozvoj obce).

Podle dosavadního vývoje se dá mezi znesvářenými stranami očekávat i v sobotních volbách napínavý souboj boj o většinu.

Druhou obcí, kde se bude volit, je Kamenná na Trhosvinensku. „Na ustavujícím zastupitelstvu rezignoval bývalý starosta a celá jeho strana. Mandátu se vzdali i všichni náhradníci na kandidátce. Počet členů zastupitelstva tak klesl pod pět a není usnášeníschopné,“ popsal současný starosta Josef Bašta mladší.

O přízeň voličů se v sobotu v Kamenné uchází celkem čtyři nezávislé kandidátky. O obhájení postu usiluje i Bašta. „Jdeme do toho s naším sdružením samozřejmě znovu. Snažili jsme se během toho krátkého období pracovat co nejlépe a tak snad znovu uspějeme,“ dodal. Věří také, že se všichni budoucí zastupitelé z podzimních událostí poučí a podobný problém se již nebude opakovat.

Nepříjemná situace nastala na podzim také v Branišově, tam se naopak na ustavující zastupitelstvo vůbec nedostavili zvolení členové poraženého sdružení Občané Branišova. I tady proto úřad funguje jen v provizorním režimu.

Ve všech třech obcích mohou voliči odevzdat svůj hlas pouze v sobotu. Volební místnosti budou otevřené od 7 do 22 hodin. Právo volit má občan obce, který dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.

Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze ve stálých volebních okrscích, v nichž jsou voliči zapsáni do stálého seznamu voličů. Nelze volit na voličské průkazy ani za základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.