Richard Vlasák odpovídal online v pátek 18. 12. od 10 do 11 hodin.

Mgr. Richard F. Vlasák, M. Th. (nar. 1983 v Praze), historik, teolog a novinář. V současnosti působí jako vikář Českobratrské církve evangelické, dříve v Evangelické zemské církvi ve Falci. Vystudoval kulturní historii v Českých Budějovicích, studoval evangelickou teologii v Praze, Tübingen, Lipsku a teologickou antropologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Teologická studia v Basileji dokončil prací na téma J. M. Lochman jako theolog české reformace. Působil jako politický komentátor Deníku. Dodnes příležitostně píše sloupky, komentáře a glosy. Byl historikem v Husitském muzeu v Táboře. Spolupracoval jako odborný poradce Kláry Smolíkové při vzniku knih Husité a především H.U.S. - úplně světovej a nyní na S Komenským do komiksu. Připravoval konferenci Evropských protestanských muzeí v Táboře. Je nositelem ocenění Médaille Société de l'histoire du protestantisme français. 

Odpovědi naleznete ZDE