Mužové, v poslední době už většinou v nejlepších letech, zahájili kdysi, před necelými třemi desítkami let, koledování v restauraci Masné krámy u jediného stolu. Po pár letech ale museli tehdejší útočiště opustit, neboť doba koledování na veřejnosti moc nepřála a azyl našli v podniku s příznačným jménem Vatikán.

Od té doby se ovšem akce rozrostla, takže dnes se scházejí nejen otcové zakladatelé a jejich příznivci, ale i další hosté. Prostorný sál se proto snadno zaplní už i mladšími generacemi koledníků.