Zásobárnu vysokou 36,5 metru, která dokázala pojmout až 150 kubíků pitné vody, poslali k zemi zaměstnanci odborné firmy. Podle mluvčí společnosti ČEVAK Jitky Kramářové ji nahradil nový, nedávno postavený zemní vodojem.

„Hydroglobus sloužil zejména pro zásobování budov ve vyšším tlakovém pásmu, tedy především obyvatel panelových domů v okrajových částech Zlivi. Pocházel ze 70. let a byl již na hranici své životnosti,“ zdůvodnil Miroslav Ježík, vedoucí provozní oblasti Jih společnosti ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek města spravuje.

K demolici hydroglobu se podle Jitky Kramářové přistoupilo až poté, co byl v sousedství vybudován nový zemní vodojem. „Ten má kapacitu 200 kubíků a ve spojení s druhým zemním vodojemem s kapacitou 400 kubíků plně dostačuje k zásobování města pitnou vodou. Nová komora navíc disponuje automatickou tlakovou stanicí, která zaručuje dostatečný tlak vody i v nejvýše položených částech Zlivi,“ vysvětlil starosta města Radek Rothschedl.

Dalším krokem v obnově vodohospodářského majetku města je dle vyjádření Jitky Kramářové právě oprava staršího zemního vodojemu, která pokračuje v těchto dnech. Po dobu stavebních prací a technických úprav bude tedy Zliv zásobovat pouze nový vodojem. „Oba mají stejnou úroveň hladiny, která umožňuje odstávku jedné nebo druhé akumulační komory se zachováním dodávek vody do města,“ doplnil Miroslav Ježík s tím, že práce tedy lidé vůbec nezaznamenají.

Ilustrační foto.
Ptačí chřipka je u dalších hus Rybářství N. Hrady, šlechtitelský chov asi skončí