Její kapacita je 12 míst a provoz zahájí tento pátek. Jak upřesnila projektová manažerka Michaela Krištůfková, hlavním důvodem pro vznik dětské skupiny bylo pomoct zaměstnankyním snáze a dřív se vrátit po rodičovské dovolené k vědecké práci.

„Jsme rádi, že se podařilo dětskou skupinu zřídit a věříme, že napomůže zaměstnancům řešit situaci s nedostatkem míst v jeslích a mateřských školkách v krajském městě. Chceme také umožnit rychlejší návrat vědeckých pracovnic do svého oboru, aby s ním neztratily kontakt," zdůraznila Michaela Krištůfková.

Dětská skupinaDětská skupina je nový typ zařízení pro 7, 12 nebo 24 dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let. Ve srovnání s jeslemi či mateřskou školou má jednodušší podmínky:
– stravování vlastní z domova či donáškou z menzy
- není povinnost mít vlastní zahradu, stačí parky v okolí
- nižší nároky na vzdělávací povinnost

Do dětské skupiny bude pravidelně docházet buď celodenně nebo na půl dne celkem devatenáct dětí. Ty nejstarší z nich jsou tříleté, nejmladším je teprve sedmiměsíční miminko, Tomislav Mihajlović.

Jeho rodiče Zorana a Aleksander, kteří pocházejí ze Srbska a oba jsou tu na doktorském studiu, jsou za tuto možnost velmi vděční. „Bylo by pro nás nemožné najít pro něj jiné místo. Určitě bych nemohla studovat  a pracovat, kdyby nevznikla dětská skupina," přiznala maminka Tomislava, Zorana Vujin. Ta si zároveň pochvalovala, že k dítěti bude mít blízko.

Také Kláře Řehounkové, která pracuje na Přírodovědecké fakultě, přišlo zřízení dětské skupiny velmi vhod. Její dcera Julie, které jsou tři roky až na podzim, totiž neměla šanci dostat se do státní školky. „Byli jsme i radši, že bude v menší skupině a bude mít lepší prostředí na start," řekla Klára Řehounková.

Ve školce se budou o děti starat čtyři vychovatelky. 
„V rámci vzdělávacích aktivit bychom se s dětmi rádi věnovali činnostem, které budou příbuzné oboru jejich rodičů. Chtěli bychom u nich rozvíjet lásku k přírodě a plánujeme jim pořídit i nějaké zvířátko, jako rybičky nebo želvu," řekla vedoucí vychovatelka Dana Lebedová.

Biologické centrum získalo na vybudování a provoz dětské skupiny dotaci ve výši 1,237 milionu korun z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dalších 935 tisíc korun uhradilo z vlastních zdrojů.

Ředitel Biologického centra Miloslav Šimek poukázal i na fakt, že se stali prvním pracovištěm v Akademii věd, kde se provozování dětské skupiny dostalo mezi hlavní činnosti  na zřizovací listině instituce. „To má velký praktický význam z hlediska finančních zdrojů, které k tomu můžeme použít," vysvětlil Miloslav Šimek. Měsíční náklady na jedno dítě se totiž odhadují na 
10 tisíc korun měsíčně. Rodiče budou platit za celodenní pobyt dítěte 3000 korun.