Od pátku testují budějovičtí vědci zkušebně stěry odebrané jihočeskými zdravotníky. Ve dvou laboratořích mohou odborníci vyšetřit sto vzorků denně. Jedním z vědců, kteří budou vzorky analyzovat bude i Martin Palus, který působí na BC AV ČR jako odborník Laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu. Odpověděl na otázky Deníku.

Jaké vzorky budete testovat?

Budeme analyzovat vzorky, které nám dodají jihočeské nemocnice. Lékař nebo zdravotnický pracovník provede stěr z nosu pacienta výtěrovou tyčinkou, kterou následně uzavře do dlouhé odběrové zkumavky, a takto připravený vzorek je odeslán do laboratoří.

MASKY A KOMBINÉZY

Prosím, můžete přiblížit test pro laiky? Jak probíhá testování, jaká je jeho spolehlivost a jak dlouho trvá jeho vyhodnocení?

Pracujeme s laboratorními testy pro přímý průkaz viru, to znamená, že ve chvíli, kdy je virus přítomen v dýchacích cestách, a tedy v místě stěru, jsme ho schopni zachytit a následně prokázat. Tento test je v současné situaci vhodnější než tzv. rychlotesty, které nákazu prokazují nepřímo, až poté, kdy se jí naše tělo začne bránit, takže mezitím dochází k dalšímu šíření viru do okolí.

Test, který používáme, má několik kroků. Nejnáročnější fází je získání virové RNA, tj. genetické informace viru, ze vzorku nosního stěru. To je také nejrizikovější část testu, kdy může dojít k infekci pracovníka. My tento kritický krok provádíme v laboratoři s vysokou úrovní zabezpečení BSL-3, v celotělových ochranných kombinézách a v maskách s filtrovaným přívodem vzduchu, což je vysoký standard, vyšší než je momentálně předpisy vyžadováno.

Vyhodnocení testu je téměř okamžité, ale celé zpracování vzorků zabere zhruba čtyři a dále je nutné připočítat čas spojený s administrativou klinických vzorků.

JSME PŘIPRAVENI

Možná se dostanete při testování do kontaktu s pozitivním vzorkem. Obáváte se o vlastní zdraví?

Do kontaktu s pozitivním vzorkem se jistě dostaneme, ale jsme na tuto práci připraveni. Na našem pracovišti v Parazitologickém ústavu BC AVČR běžně pracujeme s vysoce infekčními patogeny, jako je například virus klíšťové encefalitidy, virus Zika nebo viry způsobující krvácivé horečky. Důležité je se plně soustředit na dodržování všech bezpečnostních pravidel a laboratorního protokolu tak, aby nedošlo k chybě.

Budete mít k dispozici dostatek ochranných prostředků?

Zatím máme dostačující zásobu. V první linii pro dodávku ochranných pomůcek jsou samozřejmě zdravotnická zařízení, ale apelujeme na to, aby se poté dodávaly zásoby i do výzkumných laboratoří, kde se vzorky testují.

Jaký máte jako vědec pohled na opatření, nařízení, která nyní mají Češi dodržovat? Co byste jim dále poradil, aby se chránili?

Tato opatření jsou naprosto klíčová, jsou dokonce důležitější než plošné testování. Hned vysvětlím proč. Ačkoliv test, který používáme a který používá většina diagnostických laboratoří, poskytuje včasnější diagnostiku nakažené osoby než „rychlotest“, stejně nám neřekne, zda se testovaná osoba nenachází v inkubační době, tj. když je člověk už infikovaný, ale zatím virus nevylučuje. Proto i když jste v preventivní karanténě na 14 dní a jste třeba 7. den karantény testován s negativním výsledkem, budete i přesto vyzváni karanténu dodržet v plném rozsahu. Může se totiž stát, že se virus začne v dýchacích cestách vylučovat později, třeba až 9. den karantény a vy se stanete zdrojem nákazy pro své okolí. Vzorek od tohoto 9. dne by byl už v testu pozitivní.

Je opravdu důležité, abychom se teď všichni chovali odpovědně, chránili se a respektovali pravidla, která nám stát a odpovědné osoby naordinovaly. To znamená pokusit se minimalizovat kontakt s dalšími lidmi, aby se snížila pravděpodobnost přenosu viru z člověka na člověka, a tím pádem se podařilo zpomalit rozvoj epidemie tak, aby vystačila kapacita zdravotního systému pro lidi, kteří ji skutečně potřebují.

VÝZKUM STRANOU, TESTY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ

Platí testování vzorků na koronavirus za nejnáročnější úkol, kterého jste se zhostili?

Pro nás všechny jsou to mimořádné okolnosti. Utlumili jsme naši výzkumnou práci a plně se teď věnujeme řešení tohoto úkolu. Dosud jsme klinickou diagnostiku neprováděli. Po laboratorní a technické stránce to pro nás nepředstavuje výjimečný úkol, ale náročné je to zejména z hlediska organizace práce, zajištění dostatku laboratorního materiálu a ochranných pomůcek, koordinace lidí a samozřejmě velké administrativy, která je s tím spojená. My musíme velice poděkovat lékařům a zdravotním pracovníkům z Nemocnice ČB a.s., kteří nám ochotně poradili a poskytli základní diagnostické vzorky. Právě oni čelí největšímu tlaku, po odeznění záplavy vzorků z chřipkové sezóny pokračují v diagnostickém maratonu COVID-19. My se snažíme na tuto situaci reagovat a posílit diagnostickou kapacitu na našem pracovišti.

Co znamená pro Biologické centrum AV ČR tato příležitost?

V tuto chvíli je nesmírně důležité provádět co nejvíce testování. Vedení Biologického centra stálo u zrodu pondělní (tj. 16. Března) výzvy vládě, aby zdravotnictví využilo testovací kapacity univerzit a výzkumných ústavů, zasloužilo se o to, abychom rychle získali povolení k testování od Státního zdravotního ústavu, jsme ve spojení s českobudějovickou nemocnicí a krizovým štábem. Také jsme se zapojili do celostátní aktivity Akademie věd s označením "coronatest hackathon", a je to opravdu náročný sprint, kdy se snažíme všemi prostředky unikat před pandemií. Jsou to aktivity, které jdou od zdola nahoru, a my jsme rádi, že jako vědci máme co nabídnout a můžeme pomoct.