Doposud největší projekt ve své historii připravuje Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Ve svém areálu v Branišovské ulici plánuje vybudovat obří institut, který se bude zabývat cíleným výzkumem v oblasti biotechnologií a aplikované ekologie.


„Předpokládá se výstavba nové budovy s laboratorními kapacitami, rekonstrukce dvou stávajících objektů a přijetí stovky pracovníků zaměřených na cílený výzkum a inovace,“ upřesnila Michaela Krištůfková z Biologického centra AV ČR. Celý projekt nazvaný Bioeko si vyžádá více než tři čtvrti miliardy korun.


Produkce plodin
Jak poznamenal ředitel Biologického centra František Sehnal, rozvíjet ekologické biotechnologie je nyní velmi zapotřebí. „Ve světě je teď situace taková, že je nutné zdvojnásobit produkci potravin do roku 2050, což je ohromný a myslím si, že prakticky nesplnitelný úkol. Je potřeba zvýšit produkci plodin na biopaliva při úbytku orné půdy, kladou se vyšší požadavky na kvalitu životního prostředí a došlo ke zdražení energetických vstupů,“ popsal Sehnal současný stav ve světě, v jehož důsledku došlo od roku 2000 ke čtyřnásobnému zdražení potravin.


Biotechnologie
Jediným řešením této situace jsou podle Sehnala nové technologie. „Jediná možnost je najít biotechnologie, které mohou přispět k zvýšení produkce plodin a ochraně životního prostředí,“ je přesvědčen Sehnal.


Takovéto cíle s ohledem na potřeby regionu a České republiky si klade i plánovaný biotechnologický institut. Hlavními oblastmi, jimiž se budou výzkumní pracovníci zabývat, je aplikovaná ekologie, biotechnologie pro zemědělství a lesnictví, zdraví obyvatelstva z hlediska parazitologie (např. výzkum klíšťat) a bezpečnost potravin a krmiv.


Myši pro výzkum
Součástí nového biotechnologického institutu bude rovněž přísně zabezpečný infekční zvěřinec. „Největší zvířata v něm budou morčata a myši pro výzkumné účely, jinak samozřejmě parazité a bakterie,“ upřesnil zástupce ředitele a ředitel Technickohospodářské správy BC AV ČR Vít Našinec.
Termín otevření nového institutu je plánován do konce roku 2013. „Začít stavět by se mělo do dvou let,“ odhaduje Sehnal.


V současné době už jsou zajištěny pozemky, vypracovány urbanistické a architektonické studie a připravuje se dokumentace pro územní a stavební řízení.


Projekt už ale nyní má zpoždění, protože dosud nebyl otevřen příslušný operační program pro čerpání dotací. Z části to způsobila i nepříznivá situace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která na konci minulého roku vyústila ve výměnu ministra.