Pro svého následovníka měl k této příležitosti docent Tomáš Machula, který řídil jako rektor Jihočeskou univerzitu předchozí 4 roky, připraveno malé symbolické a snad i trochu aprílové překvapení. V kanceláři rektora mu vyjma přání všeho dobrého předal i roušku se symbolem JU, kterou speciálně připravil pro tuto příležitost.

„Po čtyřech letech působení ve funkci rektora bych chtěl především všem svým kolegům upřímně poděkovat. Snažil jsem se pro univerzitu pracovat co nejlépe a jsem hrdý, že jsem mohl stát v čele skvělé univerzity. Chtěl bych ujistit, že vše, co jsem dělal, jsem dělal se snahou o spravedlivé a rozumné rozhodování o směřování univerzity i o uspořádání věcí uvnitř rektorátu.“ S těmito slovy se dnes loučil dosavadní rektor Tomáš Machula. Pod jeho vedením Jihočeská univerzita velmi dobře prošla krizovými lety, kdy byly univerzity na dně demografické křivky i vývoje financování vysokých škol. Zároveň s tím univerzita úspěšně prošla institucionální akreditací i hodnoceními vědy a připravila řadu investičních akcí. „Rektorátní agendy jsou pro řadu lidí málo pochopitelné a málo doceňované, ale bez nich by celý organismus univerzity nemohl fungovat,“ doplnil při svém rozloučení Tomáš Machula.

České Budějovice. Ilustrační foto
Magistrát omezil provoz, ale částečně funguje

Profesora Bohumila Jirouška, nového rektora Jihočeské univerzity, zvolil akademický senát 10. prosince minulého roku. Prezidentem byl do funkce jmenován 16. března 2020. Ve vedení univerzity není ale žádným nováčkem, doposud byl prorektorem pro vnitřní hodnocení.

„Pravděpodobně bych se za jiných okolností se všemi nyní potkával při předávání agend jednotlivých prorektorů, leccos z toho, co nás v příštích týdnech a měsících čeká, bychom si říkali na chodbách a v kancelářích, ale současný stav vše mění.“, komentoval nový rektor současnou nelehkou situaci. Přesto hned první den ve funkci jmenoval i svůj tým prorektorů a oficiálně představil nové vedení univerzity. Vedle rektora a kvestorky Ing. Jiřiny Valentové to bude PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., jako prorektor pro studium, doc. Ing. Luděk Berec, Dr., jako prorektor pro vědu a výzkum, Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., jako prorektor pro řízení a vnější vztahy, Ing. Michal Hojdekr, MBA, jako prorektor pro rozvoj, doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., jako prorektor pro vnitřní hodnocení a v neposlední řadě doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., jako prorektorka pro zahraniční vztahy.

„Musíme především hledět do budoucnosti, vidět před sebou návrat k normálu, a rozvíjet naši univerzitu pro příští desetiletí. Věřím, že jsem si vybral dobré kolegy, že se nám bude dobře spolupracovat a že společně s ostatními budeme tvořit jeden přátelský a úspěšný tým, rektorát univerzity, bez něhož by nemohl existovat ani celek JU jako takový,“ doplnil představení nového vedení prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

BcA. Štěpán Kuděj, DiS., vedoucí útvaru marketingu a tiskový mluvčí