„Těší nás, že právě v našich prostorách se bude konat historicky první rozsáhlé setkání odborné i laické veřejnosti,“ uvedl ředitel DK Metropol Petr Holba. Ve společenském sále a předsálí se veřejnosti představí na 45 vystavovatelů z oblasti turistiky a cestovního ruchu, v přízemí Metropolu vyroste model Jihočeské návsi a návštěvníci se budou moci zúčastnit soutěže O jihočeskou buchtu.

Součástí veletrhu bude konference a prezentace připravovaných i realizovaných turistických projektů z jižních Čech, Šumavy, Horních a Dolních Rakous a Východního Bavorska, jako jsou například Museum Fotoateliér Seidel, Revitalizace koněspřežné dráhy v Českých Budějovicích, Přeshraniční síť turistických stezek, Hornorakouská zemská výstava 2013 a další.

„Návštěvníci si během konference budou moci vyslechnout příspěvky vztahující se k významným projektům v oblasti cestovního ruchu a získat podrobné informace o stávající turistické nabídce doplněné propagačními materiály,“ pozval na výstavu Jakub Kadleček z Jihočeské centrály cestovního ruchu, která je spolupořadatelem akce.

Vstup do veletrhu, který začíná 13. listopadu úderem poledne, je volný.

Informace o programu a seznam vystavovatelů najdou zájemci na stránkách www. jiznicechy.cz/veletrh.