Už ve středu 13. dubna ohlásilo Velikonoční hrkání první bod, promítání filmu Jakub Deml: Náš očistec, které připravila Jihočeská univerzita. Dnes následuje film Křížová cesta.

Letos se trakařů chopí 72 hrkačů. Číslo je to symbolické a odvíjí se od počtu učedníků. „Kristus řekl: Běžte a kažte evangelium. Bylo jich sedmdesát dva,“ vysvětluje Víťa Marčík.

První hrkání s podtitulem Poslední večeře se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna v 19 h. Hrkači letos opět půjdou čtyřmi trasami a sejdou se na náměstí Přemysla Otakara II. Uvidíte je v Panské ulici, Hradební, Krajinské, Dr. Stejskala, Radniční a U Černé věže. Ještě ve čtvrtek ve 22 h pokračuje událost tzv. Getsemanskou zahradou v křížové chodbě kláštera, kde se účastníci společně pomodlí. Další hrkání vás čeká na Velký pátek v 8 h (Soud), ve 12 h (Golgota), v 15 h (Smrt), v 19 h (Uložení do hrobu) a na Bílou sobotu v 8 h (Bloudění) a ve 12 h (Hledání).

Ve čtvrtek 14. dubna v ulicích zazní také židovská hudba. „Letos se připojí i muzikanti z Ukrajiny,“ vysvětluje Víťa Marčík. Ti se zapojí i do symbolické slavnosti Svatba a připomenutí božího slibu, která připadá na neděli 17. dubna. Přijďte ve 12 h na Piaristické náměstí. Svatební program dále zahrne svatební průvod a svatební veselí. V neděli v 6 h uslyšíte v kapli Smrtelných bolestí zpěvy v podání otce Tomase a Lenky Kryštofové. V programu nebudou chybět tzv. dvorky s muzikou a nahrávkami, tesání křížů, bohoslužby, koncerty Jihočeského divadla, kapely Aúúúna, Velikonoční vigilie či představení Divadla Víti Marčíka.

Velikonoční hrkání trvá do neděle. Navazuje pak novinka, tzv. Festival na zemi dělaný na koleně, který se koná na náměstí Přemysla Otakara II. „Až do dalšího pátku se bude u vytesaných křížů hrát, zpívat písničky, modlit a hrát divadlo,“ představuje další pokračování divadelník.

Celý program naleznete na facebooku na události Velikonoční hrkání.