Ivo Moravec, předseda klubu HOPB, už před začátkem jednání řekl Deníku, že k tomuto kroku se jeho klub rozhodl po dlouhých diskusích. „Vyzýváme pana primátora Jiřího Svobodu, aby se zamyslel nad svou činností ve vedení města a aby začal s náležitou péčí plnit svou funkci," uvedl Ivo Moravec.

Opoziční klub například vytýká Jiřímu Svobodovi, jako reprezentantovi města, neúčasti na některých akcích například na svěcení nového biskupa českobudějovické diecéze, nepřítomnost na oficiálních květnových oslavách Dne vítězství nebo neúčast na setkání zástupců města s americkým velvyslancem při jeho nedávné návštěvě Českých Budějovic.

„Pan primátor flagrantně porušuje své povinnosti," myslí si i další opoziční zastupitel Tomáš Bouzek (TOP 09).

Primátor Jiří Svoboda ale podobné výtky odmítá. „Já si myslím, že své povinnosti si plním dobře," zdůrazňuje Jiří Svoboda a dodává, že výzvu opozice považuje za předvolební boj. 

S pauzouPrimátorem Českých Budějovic je Jiří Svoboda od roku 2014. Na konci června 2015 byl ale po návrhu ČSSD, tehdy opoziční, odvolán s odůvodněním, že vedení města špatně pracuje. Po změně koalice v čele zastupitelstva, kterou nyní tvoří ANO 2011, ČSSD, ODS a KDU-ČSL, se v září 2015 do funkce vrátil.

Primátor kritiku odmítá

Neobvyklý začátek mělo jednání českobudějovického zastupitelstva. Část opozice se vytasila s kritikou primátora Jiřího Svobody (ANO 2011) a Ivo Moravec (HOPB) dokonce navrhl jako zvláštní bod programu informaci o činnostech souvisejících s výkonem funkce primátora města. Zastupitelstvem to však neprošlo. Opozice dala dohromady jen deset hlasů pro, jedenáct zastupitelů bylo proti a zdrželo se jich také jedenáct. Podle Jiřího Svobody jde o předvolební boj, protože se konalo předposlední zastupitelstvo před krajskými volbami.

„Obdobný dotaz vznesl pan zastupitel Thoma na zastupitelstvu už dříve, kdy mi radil, jakým způsobem bych měl plnit své povinnosti," upozorňuje Jiří Svoboda a dodává, že za prvé je důležité, aby primátor plnil své zákonné povinnosti a za tím si stojí, že je plní. „Za druhé, nechat si radit od člověka, jehož počínání ve funkci primátora posuzuje soud, nepovažuji za šťastné," oplácí primátor kritiku opozičnímu klubu HOPB s poukazem na soudní řízení, které je vedeno s bývalým primátorem Jurajem Thomou, zakladatelem HOPB. Primátor také vysvětluje svou neúčast na některých akcích. „Každý bývalý člen rady dobře ví, že není možné být o víkendu na deseti akcích denně. Když nemohu já, prostřídávám se s náměstky nebo radními," dodává Jiří Svoboda.

Odmítá i kritiku ohledně „nesetkávání se" s velvyslanci. „Někdy se stane, že není v mých možnostech velvyslance přijmout. Jedním z nich byl americký velvyslanec," uznává Jiří Svoboda, ale připojuje, že americký velvyslanec byl v Českých Budějovicích na pozvání Jihočeské univerzity a teprve několik dnů předtím se začalo jednat o jeho návštěvě na radnici.

„Nebylo to jako u ostatních velvyslanců, kdy se návštěvy plánují dva tři měsíce dopředu. Vždy ale hledáme řešení. S americkým velvyslancem se sešli první náměstek primátora Petr Podhola a náměstek pro zahraniční spolupráci Jaromír Talíř," upozorňuje Jiří Svoboda.

Výhrady vůči primátorovi odmítá například i předseda klubu koaliční ČSSD Jaroslav Mach.