Jedním z důvodů přerušení provozu školních spojů je skutečnost, že k tomuto kroku už přistoupily všechny sousední kraje, které částečně zajišťují dopravní obslužnost okrajových částí našeho regionu – Plzeňský, Středočeský, Jihomoravský a Vysočina. Dopravci se navíc z důvodů karantén, izolací či nutnosti péče o nezletilé dítě, potýkají s nedostatkem personálu. Školní spoje jsou také v době uzavření vzdělávacích zařízení minimálně vytíženy a jejich provoz je značně neekonomický.

Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí jihočeského krajského úřadu, změna jízdních řádů vstupuje v platnost 26. října a potrvá po celou dobu uzavření základních a středních škol.