Na návštěvníky čekala zábavně naučná prohlídka trocnovského areálu pro děti. Ty se zábavnou formou a prostřednictvím pracovních listů dozvěděly mnohé informace o životě Jana Žižky, o době husitství a o obou zdejších dvorcích. Dospělí se zúčastnili odborné komentované prohlídky archeologicky zkoumaných trocnovských dvorců, tzv. Žižkova a Mikšova dvorce. Byli seznámeni s historií lokality a s výsledky minulých i současných archeologických výzkumů provedených v prostoru Památníku Jana Žižky z Trocnova. Akce se konala v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Letos se jednalo již o poslední akci pro veřejnost v rámci tohoto projektu, další přijdou na jaře a v létě příštího roku.