Potvrdil to Jaroslav Bína, starosta Ločenic a Nesměně – obcí, které si na tradici potrpí. „Měly být oslavy, pletení pomlázek, barvení vajíček, to všechno bude zrušeno,“ konstatoval ločenický starosta a pokračoval: „Je to tradice, ale zdraví je pro nás přednější, vesnice tak bude mrtvá,“ řekl Jaroslav Bína s tím, že jednat o tom mají ještě na pondělním zastupitelstvu. „Máme to v plánu, ale z devadesáti procent se letos koledovat nebude,“ dodal.

Ilustrační foto
Neděle přinesla dobré zprávy, v kraji nepřibyl ani jeden případ koronaviru

BEZ VĚŘÍCÍCH

ZAPOJTE SE Těžká je současná doba i pro starší lidi, obzvláště ty, kteří žijí v domovech pro seniory. Ti teď nemohou mít kolem sebe svou rodinu. Potěšit by je mohly obrázky od dětských malířů. Otec Tomas vás tak prosí o namalování obrázků nejlépe s křesťanským motivem Velikonoc jako povzbuzení pro tyto babičky a dědečky. Obrázky ať pak rodiče naskenují a pošlou je i se jménem dítěte a jeho věkem na adresu: katechy@bcb.cz. Ty pak budou rozeslány do domovů pro seniory.

Nejdůležitější částí roku je tento týden pro věřící. Ti si budou v následujících dnech připomínat utrpení Krista, jeho mučednickou smrt a vzkříšení. Také pro ně ale budou letošní Velikonoce trochu „jiné“. Jak uvedl Petr Samec, tiskový mluvčí Biskupství českobudějovického, všechny bohoslužby se v chrámech uskuteční podle tradičního velikonočního programu, ale bez účasti věřících.

„Kostely budou v průběhu velikonočních svátků otevřeny podle možností jednotlivých farností k individuálním návštěvám v maximální možné míře,“ uvedl Petr Samec. Dodal, že věřící a lidé, kteří budou chtít zajít do kostela, mohou potřebné informace získat ve svých kostelech, na internetu či sociálních sítích.

Jako dobu, která nepřináší jen negativa, vnímá současné dění Tomas van Zavrel, který spravuje farnosti v Hluboké nad Vltavou, Hosíně či Purkarci. Podle něj v těchto dnech vyplývá napovrch v daleko větší míře sounáležitost, obětavost a solidarita celé české společnosti.

Celosvětová empidemie koronaviru vylidnila i centrum Českého Krumlova, které je běžně zaplaveno turisty.
Turisté nejsou, ale lidé na zámku mají přesto plno práce

„Je nádherné vidět, jak se mnozí lidé vzdávají svého pohodlí a sobectví pro dobro svých bližních i těch, které vůbec neznají. Jen pár příkladů: Zdravotníci se denně nasazují pro zdraví nemocných pacientů, lékárníci obětavě slouží potřebným, řidiči kurýrních služeb a pošťáci dělají přesčasy, řidiči kamionů stráví mnoho dní v samotě svého kamionu na cestách, aby nám dopravili potřebné zboží, lidé velmi ochotně šijí roušky nebo nakupují seniorům,“ poukázal otec Tomas jen na některé z „dobrých skutků“.

„Celá společnost jakoby se probudila, dochází k proměně hodnot. A to právě takových, že přestáváme hledět jen na vlastní já a začínáme vidět zejména ty druhé. V tom všem se také velmi připodobňujeme právě Pánu Ježíši, který se obětoval a dal svůj život za nás. Mám za to, že tato doba je dobou postní pro celou společnost bez ohledu na vyznání a duchov᠆ní hodnoty. Je to doba, která také přinese své plody v podobě vzkříšení a nového života pro všechny. Právě to slavíme o Velikonocích,“ poukázal otec Tomas na význam těchto dnů. „Jednou pandemie skončí. Kéž to, co v nás vyvolala za dobro, zůstane v nás zakotveno navždy, abychom se nevraceli ke starému životu, ale povstali k novému životu. K tomu nám žehnám,“ dodal hlubocký farář na závěr.

Průzkum Deníku mezi sportovci
Průzkum mezi sportovci na jihu: Šimánek hraje golf, Barteska jezdí na rotopedu

Jak to bude o Svatém týdnu
Květná neděle – nebudou se konat průvody s ratolestmi. Kněží ratolesti posvětí a tyto posvěcené ratolesti budou připraveny v chrámech, kde si je mohou věřící individuálně odebrat.
Zelený čtvrtek – při obřadu, který se slaví dopoledne v katedrálních chrámech ve všech diecézích světa, budou posvěceny 3 posvátné oleje: olej katechumenů, olej nemocných a olej křižmo. V českobudějovické diecézi proběhne svěcení těchto olejů při soukromém obřadu biskupa a pak budou posvěcené oleje individuálně předány jednotlivým vikářům.
Zelený čtvrtek – při večerní mši svaté na památku poslední večeře Páně se také obyčejně koná obřad mytí nohou (latinsky pedilavium), který se letos neuskuteční, protože v kostelech nebudou přítomni věřící.
Velký pátek – při obřadu se nebude konat veřejné uctívání kříže. Kříž bude uctívat každý kněz individuálně, bez přítomnosti věřících.
Bílá sobota – každý kněz požehná individuálně velikonoční svíci (paškál) v kostele a při velikonoční vigilii bude vypuštěn obřad křtu a biřmování katechumenů.