Jedním dechem ale první muž Jankova dodal, že obec se nijak speciálně nepřipravovala. „Dělali jsme věci, které jsme stejně chtěli dělat, které souvisí s životem obce,“ doplnil Jílek. Vloni obec výrazně zabodovala v soutěži o zelenou stuhu, která se uděluje za péči o zeleň. „Vysázeli jsme několik alejí v krajině v okolí Jankova a Holašovic.

V dubnu jsme vysadili jedenáct nových lip na návsi v Holašovicích,“ vypočetl Jílek s tím, že v Holašovicích zároveň podle projektu, který schválili i památkáři, obec dvě starší lípy odstranila.

Dalších 25 ovocných stromů ještě přibude v zahradě u holašovického infocentra a ovocná alej má zkrášlit i polní cestu mezi Jankovem a místní částí Holašovice. „Vybrali jsme tuto lokalitu společně se včelaři, umožní i umístění mobilních včelínů,“ poznamenal k plánované výsadbě mezi vesnicemi Jílek.

Hlavní síly chce ale obec napřít do přípravy projektu na výstavbu čističek a kanalizace. „To je klíčová akce,“ zdůraznil Jílek a Jankovští se chtějí ucházet i o podporu z evropských fondů.

Jílek přiznává, že na rozhodnutí poroty mohlo mít vliv pořádání originálních a oblíbených Selských slavností v Holašovicích jako ukázka společenského života obce, ale zdůraznil, že ocenění patří Jankovu i Holašovicím a že to zaznělo i z úst komisařů.

Před národním finále soutěže se chce ještě Jílek kontaktovat dřívější úspěšné jihočeské reprezentanty, aby od nich případně čerpal postřehy a rady.

Možná, že se do doby finálového hodnocení podaří uskutečnit i dlouho plánovanou rekonstrukci silnice mezi Čakovem, Jankovem, Holašovicemi a Zábořím. „Byl by to důstojnější přístup k obci,“ uzavřel Jílek.

ŘEČ ČÍSEL

Jankov – 240 stálých obyvatel,
Holašovice (místní část) – 142 stálých obyvatel.
První písemné zmínky o vesnicích jsou ze 13. století.
V roce 1927 nalezen jihozápadně od Jankova bronzový poklad datovaný do období knovízské kultury (1300 – 900 př. n. l.). Kromě bronzových nástrojů byly součástí pokladu také ženské a mužské šperky.
Známé jsou stavby ve stylu selského baroka z 19. století, které se nacházejí především v Holašovicích.
SDH Jankov letos slaví 105 let trvání.