„Cílem soutěže je vybrat jednoho z aktivních starostů či starostek malých obcí do dvou tisíc obyvatel, jichž si občané váží a kteří jsou často hlavním motorem místního života,“ vysvětlila mluvčí Poštovní spořitelny Denisa Salátková.

Dvacet podpisů

Za svého starostu se musí podepsat nejméně dvacet občanů, kteří vyzdvihnou osobnost starosty, jeho tři nejvýznamnější počiny pro obec a popíší, jak se změnil život ve vesnici za jeho úřadování. Vítěz soutěže, která odstartuje na konci května a vyhlášena bude v listopadu, pak získá sto tisíc korun pro svou obec.

Jihočeské obce, občanská sdružení a další neziskové organizace se ale mohou ucházet i o další peníze z vyhlášených grantových programů. Ty jsou rozděleny na malé a velké komunitní granty.

S malými projekty se mohou žadatelé ucházet až o sedmdesát tisíc korun, a to např. na opravu studánek, kapliček, péči o aleje či významné stromy nebo budování naučných stezek. Místní spolky mohou také žádat o peníze na společenské a kulturní aktivity.

Lhůta pro podání těchto žádostí je do 14. dubna. „Do výběru podpořených projektů se vedle nezávislé odborné poroty bude moci zapojit i veřejnost. Ta bude hlasovat o podpoře jednoho z projektů částkou padesát tisíc korun,“ doplnila Pavlína Folovská z ČSOB.

V grantovém řízení na velké komunitní granty získají tři vítězné projekty z oblasti obnovy kulturní krajiny částku 350 000 Kč. Projekty se mohou týkat například obnovy rybníků, úpravy cest a stezek, obnovy významných biotopů či památek v krajině.

Desítky milionů

Rozvoj v jihočeských obcích podporuje svými dotačními programy také Jihočeský kraj. V akčním plánu rozvoje kraje má pro letošek připraveno na podobné projekty 113 milionů korun a další desítky milionů rozděluje ve speciálních grantech.

O peníze na tyto projekty je v jižních Čechách mimořádný zájem.„Počet žádostí je obrovský, v některých opatřeních je možná i trojnásobný oproti možnostem, které máme. Snažíme se proto vyčlenit do této oblasti co nejvíce peněz a vítáme každou aktivitu, která do regionu přinese další peníze,“ řekl krajský radní Jiří Slíva.