O čem že je řeč? O vysokých dámách, které po staletí dominují architektuře a z majestátní výšky velkoryse sledují lidské hemžení pod sebou.
To, že také naše metropole má věží a vížek bezpočet, se dozvěděli čtenáři publikace Věže a věžičky českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá, která vyšla v loňském roce. Na základě jejího úspěšného přijetí u čtenářů se českobudějovičtí autoři Milan Binder a Jan Schinko rozhodli na nádvoří bašty Železná panna uspořádat výstavu fotografií třinácti nejzajímavějších věží a vížek, jímž dominuje ta, která už téměř 360 let patří nejen k městu, ale zejména k srdcím jeho obyvatel. Velkoformátové snímky doplní kresby a texty znalce historických architektonických památek Jana Schinka.
Slavnostní atmosféru vernisáže, která v úterý večer v 18 hodin expozici zahájí, podtrhne kytarový koncert hudebních virtuozů Pavla Steffala a Emanuela Kümla.