Výuka dějin, událostí a fenoménů 20. století je na základních i středních školách dlouhodobě podceňována. Charakteristický je nedostatek zajímavých učebních pomůcek pro žáky i kvalitních didaktických materiálů a metodik pro učitele. To se negativně odráží ve znalostech i hodnotových postojích mladé generace. Právě na tuto skutečnost reagoval aplikovaný výzkum realizovaný při Jihočeské univerzitě v Budějovicích ve spolupráci se spolkem Gulag.cz, jehož hlavní ambicí bylo právě zvýšení efektivity a atraktivity výuky v této oblasti.

V širším mezioborovém týmu pod vedením Lukáše Holaty vznikl unikátní vzdělávací nástroj ve virtuální realitě „Vězněm v Gulagu“. Jak název napovídá, umožňuje žákům bezprostřední náhled na represivní aparát stalinského režimu, zároveň však i zprostředkovává obecné fungování totalitních systémů. Na tříletém vývoji nástroje se interně i externě podíleli specialisté z mnoha různých oborů – od archeologie, historie, přes pedagogiku, psychologii či politologii, k IT, počítačové grafice, game a level designu, a dokonce i herectví.

Přenést se můžete na 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři. Zažijete večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze.Přenést se můžete na 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři. Zažijete večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze.Zdroj: Jihočeská univerzita

Křižovatka ulic Nádražní, Jírovcova a Generála Píky v Českých Budějovicích.
Nebezpečné Budějovice. V bouračkách jsou nejhorší mezi krajskými městy

Nástroj využívá principu herní simulace a tzv. pohlcujícího prostředí - skutečný pocit přítomnosti v alternativním, virtuálním světě. Brýle pro virtuální realitu tak každého uživatele „přenesou“ na 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři, který byl vystavěn na podkladě archeologického a historického výzkumu. Uživatel přitom nebude pouhým pozorovatelem, ale stane se jedním z mnoha bezejmenných vězňů a zažije vybrané situace každodenního života v táboře. Zakusí pozdní večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze – sám přitom bude pracovat, dozorci i spoluvězni na uživatele budou reagovat dle jeho chování a rozhodování. Díky tomu uživatel získá konkrétní zkušenost a silný prožitek represivní moci.

Jednotlivé scény z tábora Gulagu byly velmi pečlivě vybrány. Jsou zcela věrohodné, vzniklé na podkladě robustní evidence, zároveň nebudou uživatele nijak traumatizovat. K tomu autorům velmi pomohlo testování nástroje na partnerských školách. Současně však scény z každodenního života demonstrují konkrétní principy a obecné mechanismy fungování totalitních režimů, třeba manipulace a ovládnutí mas, nástroje udržení moci včetně teroru, restrikcí a totální kontroly společnosti, plánované hospodářství, „zacházení s pravdou“ nebo dopady na společnost.

Přečerpávací stanici horkovodu Temelín - České Budějovice si prohlédli členové hospodářského výboru sněmovny.
Horkovod do Budějovic zahajuje zkoušky. Prohlédli si ho i poslanci

„Aby byla aplikace opravdu dobře srozumitelná pro každého, byl vytvořen průvodce – abstraktní vězeň, jehož hlas uživateli vždy objasní kontext každé prožité situace a zároveň i přiblíží pocity a zkušenosti tehdejších obětí represivního systému,“ doplňuje vedoucí týmu Lukáš Holata.

Inovativnost nástroje spočívá v tom, že využívá výsledků archeologického a historického výzkumu k pedagogickým účelům. Nejenže žáci poznají realitu pracovně-nápravných táborů, vytvořené situace jim názorně demonstrují velice abstraktní a zároveň složitou problematiku, jako jsou totalitní systémy a jejich fungování. Poznatky humanitního výzkumu jsou pak účinně implementovány s využitím moderních nástrojů a technologií. Virtuální realita je stále častěji využívána ve vzdělávání, mimo jiné i jako prostředek „zážitkového učení“, které významně napomáhá pochopení složitější problematiky.

Přenést se můžete na 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři. Zažijete večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze.Přenést se můžete na 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři. Zažijete večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze.Zdroj: Jihočeská univerzita

V celosvětovém měřítku dosud neexistuje obdobná vzdělávací pomůcka, která by takovým způsobem kombinovala věrohodnost získanou výzkumem se silným prožitkem jako prostředkem edukace.

Vzhledem k významu tématu a unikátnosti vzdělávacího nástroje je snahou zajistit širokou dostupnost pro učitele a žáky na základních a středních školách. Všechny podklady a doplňující informace budou k dispozici na webových stránkách projektu a k nástroji v tomto roce vznikne také kniha, která poskytne učitelům i podrobný manuál k tomu, jak nástroj užívat. Od května bude vzdělávací nástroj prezentován v Jihočeském muzeu.

Výukový model bude volně k dispozici školám tak, aby v rámci výuky bylo možné nejen zvýšit povědomí mladé generace o významu slov „demokracie“, „svoboda“, či „lidská práva“, ale také přispět ke kultivaci kritického myšlení a rozvoji analytických schopností. „To považujeme za zásadní zvlášť v současné době masivního šíření dezinformací a zvyšující se podpory populistických či extremistických stran a hnutí nejen v České republice. Zároveň věříme, že tento projekt bude sloužit jako názorná ukázka, jak lze humanitní výzkum a moderní technologie využít k inovaci vzdělávání a zvýšení zájmu studentů o učební materiál,“ doplňuje Lukáš Holata z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

Autoři uspořádají 17. května prvotní pracovní workshop pro učitele v Budějovicích, kde představí všechny detaily, včetně ukázky nástroje ve virtuální realitě.