Cílem prací je vybudování nových prostorů pro volnočasové aktivity vězněných osob i zvýšení současné ubytovací kapacity. Přestavba vyjde na 25 milionů. Úpravy současně zvýší úroveň bezpečnosti a zacházení s vězni.

Jak informoval mluvčí vazební věznice Jiří Bílek, při pohledu zvenku je patrná již dokončená půdní nástavba na administrativní části objektu. „Celá akce začala výměnou střechy, která nahradila původní plochou v již havarijním stavu,“ upřesnil.

Vazební věznice v Českých Budějovicích je vybavena vycházkovým dvorem, knihovnou, vlastní zubní ordinací i kulturní místností.
Vězňů v Budějovicích ubylo, v současnosti musí oželet návštěvy

Riziko nedovoleného kontaktu zažehnáno

Účelem modernizace bylo zároveň i zvýšení bezpečnosti věznice kvůli vzniku protějšího pětipatrového parkovacího domu. „V případě této budovy totiž hrozilo nebezpečí možného navázání nedovoleného kontaktu do oken vazební části a na vycházkové dvory, které jsou umístěné na její střeše,“ vysvětlil Jiří Bílek.

Jiří Kajínek.
V Budějovicích zastavil Kajínka výstřel

Dalším krokem k vyššímu zabezpečení se stalo přemístění šaten pro příslušníky vězeňské služby, kteří najdou nové zázemí v nástavbě. „Původní šatny již nevyhovovaly a doslova dosluhovaly. Přesunem jsme hlavně docílili odstranění nadbytečných průchodů přes vazební část, které přerušovaly zacházení s vězněnými osobami. Zároveň jsme vyřešili i architektonický výraz budovy v souladu s podmínkami Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu,“ shrnul.

Přístavba věznice

V nově vzniklém půdním prostoru vzniklo zázemí pro příslušníky vězeňské služby s kapacitou až 140 příslušnic a příslušníků. Aktuálně má českobudějovická vazební věznice 199 příslušníků, z toho 82 zajišťuje bezpečnost justičních budov v celém Jihočeském kraji a v Pelhřimově. Dále zde pracuje 63 občanských zaměstnanců. Součástí nástavby je i konferenční místnost, prostor pro služební přípravu, ale i prostor pro hospodářskou činnost, kde budou zaměstnány vězněné osoby.

Nová knihovna i posilovna

V bývalých šatnách v centrální části podle ředitelky vazební věznice Martiny Rouskové rekonstrukci právě zahájili. „Jejím cílem je vybudování zázemí pro vězněné osoby. Vznikne zde nová knihovna s čítárnou, místnost pro kondiční cvičení a tři multifunkční místnosti. Ty budou sloužit především k rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit vězněných osob jako kulturní místnosti, bude zde možné i realizovat návštěvy pomocí aplikace skype,“ naznačila.

Jiří Kajínek.
Kajínek utekl i z věznice na jihu Čech

Skypují s rodinou dvakrát v týdnu

Návštěvy ve všech věznicích jsou stále v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy covid-19 rozhodnutím vlády zakázány. „Kontakt pomocí platformy skype alespoň částečně nahrazuje vězněným osobám fyzické návštěvy blízkých a zabraňuje celkovému přerušení sociálních vazeb, přičemž v některých případech tento způsob kontaktu rodiny vítají s ohledem na snížení nákladů na cestování,“ zmínila Martina Rousková s tím, že tuto možnost kontaktu věznice umožňuje již od jara loňského roku. K tomuto účelu slouží sedm počítačů a vězni mohou skypovat až dvakrát do týdne po dobu dvaceti minut.

Za striktního dodržování hygienických opatření Vazební věznice České Budějovice podporuje zaměstnávání odsouzených.
Budějovičtí vězni během pandemie pomáhají s úklidem či v potravinářském průmyslu

Stávající prostory pro volnočasové aktivity přestaví na cely, čímž se kapacita zvýší o dalších 29 míst. Aktuální kapacita českobudějovické věznice je 242 osob, 96 míst pro výkon vazby, 51 míst přijímací a eskortní oddíl a 95 míst je určeno pro výkon trestu kmenových odsouzených, včetně specializovaného oddílu pro trvale pracovně nezařaditelné ženy.

Přestavba v číslech:

Střecha 7,6 milionu

Vestavba půdních prostor 13,3 milionu

Úprava pro volnočasové aktivity 3,8 milionu

Celkové náklady na několikaletou přestavbu včetně projektu, technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce se vyšplhaly na 25 milionů korun.