Kaple Nejsvětější Trojice představuje pro Hosty hodnotný historický doklad tradičního lidového stavitelství a tvoří část historické paměti obce. Za poslední půl rok si prošla celkovou rekonstrukcí. Bylo opraveno venkovní a vnitřní zdivo, obnovena podlaha, opravena střecha a rekonstrukcí si prošel také chodníček, který návštěvníky nyní do kaple pohodlně dovede.

„Prostřednictvím grantového programu Podpora regionů, který provází Nadaci ČEZ od jejího založení v roce 2002, pomáháme obcím a městským částem financovat veřejně prospěšné projekty. Jsme rádi, že se díky našemu příspěvku podařilo pro další generace zachránit v obci Hosty chátrající kapli se zvoničkou, která v obci vznikla v období kolem roku 1900,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Marek Sviták