Zatímco v ulicích jihočeské metropole pomalu finišuje úklid stromů, které poškodila nedávná vichřice, tak v lokalitě Vrbenských rybníků jsou práce v plném proudu. První na řadě bylo totiž podle náměstka primátora Iva Moravce město. Celkem se odhaduje, že ve městě padlo zhruba tisíc kubíků dřeva a v porostech, které spravují Lesy a rybníky města Českých Budějovic přibližně také tolik. "Není to velká katastrofa, ale je to problém," říká k následkům vichřice Ivo Moravec s poukazem na to, že se třeba naštěstí nikomu nic nestalo.

Mimořádně postižené byly také aleje na hrázích Vrbenských rybníků, které jsou oblíbeným místem vycházek obyvatel nedalekých sídlišť. A kromě pracovníků Lesů a rybníků města Českých Budějovic zde škody likvidují i zaměstnanci Krajského školního hospodářství České Budějovice (KŠH). V jejich péči je na 170 dubů v lokalitě. Zaměstnanci organizace zřizované Jihočeským krajem se v rámci projektu SOUTH-LIFE snaží spolu s přírodovědci a dalšími specialisty zachovat vhodný biotop pro ohrožený druh brouka páchníka hnědého. Podle Petra Stehlíka, ředitele KŠH, nedávná vichřice některé stromy zařazené do projektu poškodila, některé vyvrátila a nyní se likvidují polomy a stromy se prořezávají. "Musíme vše konzultovat s odborníky," zmínil Petr Stehlík a dodal, že v přírodní rezervaci by mělo na vhodných lokalitách zbýt silnější dubové dřevo (o průměru nad 30 cm) pro "broukoviště". Ta mají nabídnout další útočiště hmyzu, který se živí odumírajícím dřevem.

Projekt se v lokalitě uskutečňuje se souhlasem Lesů a rybníků města České Budějovice, které se zde starají o městské pozemky.

Cílem zmíněného projektu je zvýšit populaci páchníka hnědého zhruba tři centimetry dlouhého brouka a pracovníci KŠH stejným způsobem pečují například o lokality u Nových Hradů, v okolí Hluboké nad Vltavou nebo na Lužnici a Nežárce. Zároveň má podle přírodovědce Ladislava Lešáka podpořit ochranu kriticky ohrožené rostliny – hořečku mnohotvarého českého a dalšího rovněž kriticky ohroženého brouka, kterým je střevlík Menétriésův.

Úklid stále pokračuje také v ulicích Českých Budějovic. Některé stromy, které poškodila vichřice ani nejsou na pozemcích města, proto za likvidaci těchto polomů odpovídají vlastníci pozemků. Podle Tomáše Kubeše, vedoucího odboru správy veřejných statků, se je ale město snaží kvůli úklidu kontaktovat. "Obecně lze říci, že stále platí aktuální výstraha z 9. července 2021, kdy se nedoporučuje pohybovat se v parcích nebo v blízkosti vzrostlých stromů. Kompletně uklizeno by mělo být do konce léta," uvedl Tomáš Kubeš pro Deník.

Vichřice ovlivnila například i trasu víkendového běhu RUNTOUR. Ten se tentokrát musí vyhnout Stromovce, kde se stále likvidují následky vichřice a povede více středem města a podél Vltavy.

Infobox: Páchník hnědý (Osmoderma eremita): Brouk dosahuje délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem 30 vajíček do dutin starších listnatých stromů (duby, buky, lípy, jilmy a další). Vylíhlé larvy zde prodělávají 3–4letý vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach (staré kůže), který mu dal české rodové jméno. Jedná se o saproxylofágní druh, což znamená, že se živí odumřelou dřevní hmotou. Vykazuje především soumračnou či večerní aktivitu. Létat dokáže jen na krátké vzdálenosti. Hlavní hrozbou pro tohoto brouka je nedostatek vhodných biotopů. Populace jsou značně fragmentovány a vytvářejí mikropopulace, které mohou být náchylné k vymírání.