Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová Deníku potvrdila, že o chlapce, který prakticky přišel o příbuzné, mají zájem čtyři pěstounské rodiny ze Strakonic a okolí. „Prvořadé ale bude, jak se rozhodne samotný chlapec. Budeme zcela respektovat jeho přání. Už si manipulace užil víc než dost,“ uvedla.

Dokázala zázrak

V minulých dnech učitelka 4. C Základní školy F. L. Čelakovského ve Strakonicích Jana Rohová dokázala věc, kterou lze zařadit do kategorie zázraků. Díky tomu, že nebyla lhostejná, podařilo se už téměř s jistotou najít nový domov pro jejího žáka. „Potkalo ho v 10 letech tolik zlých ran, že nešlo zůstat stranou. Nechtěla jsem, aby vyrůstal v dětském domově, kde nyní je. Zaslouží si novou rodinu, když tu svoji, opravdovou, mít nemůže,“ začala rozplétat neuvěřitelný příběh.

Krutý osud

Sluníčko, jak ho nazývá, učí od první třídy. „Ve druhé třídě musel být kvůli potížím v rodině přemístěn do dětského centra. Ale to zlé mělo teprve přijít,“ pokračuje Jana Rohová. Před rokem totiž měla chlapcova matka nedaleko Písku těžkou dopravní a dosud je v kómatu. Naděje, že se probere, je téměř nulová. I kdyby se tento další zázrak stal, otázkou zůstává, zda by se vůbec dokázala o svého syna dál starat. „Minulý týden byl navíc přemístěn z centra do dětského domova na území Jihočeského kraje. Vzhledem ke svému věku už v centru zůstat nemohl a ani se do něj nemůže vrátit,“ dodává strakonická učitelka s praxí 27 let za katedrou.

Vlna solidarity

Právě to ji pohnulo k akci, kterou mohou lidé v celé republice znát jako Chlapeček z reportáže. „S novinářkou Norou Fridrichovou (168 hodin – poz. autora) jsme hledali možnost, jak mu pomoci. Nora přišla s nápadem na reportáž a založení účtu. Bylo to bleskurychlé, stejně jako reakce lidí, podnikatelů, rodičů mých žáků, kolegů, dalších novinářů i úředníků z kraje. Lidé z celé republiky nabízejí peníze, oblečení, podnikatel z Moravy koupil chlapci mobil, aby mi mohl telefonovat. Dostal počítač, takže může být na distanční výuce a být se mnou v kontaktu. Volají rodiny s nabídkou pěstounské péče či jiné pomoci,“ podává výčet Jana Rohová. Telefonátů a e-mailů už jsou za poslední týden stovky. „Bohužel, jsou i reakce, kde je jasný záměr na získání peněz ze sbírky,“ říká bez obalu učitelka.

Pomocné ruce

V případu se od začátku týdne angažuje Jihočeský kraj, konkrétně náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. „Do případu jsem se vložila bezprostředně po nedělní reportáži, a to v pondělí ráno, kdy jsem volala paní učitelce Rohové. Důvod je prostý – lidský a profesní. Sama jako sociální pracovnice s klienty v krizových situacích pracuji a na osudech lidí včetně dětí mi záleží,“ říká Lucie Kozlová. Dále dodává: "Na moji žádost si vedoucí krajského OSPOD vyžádala chlapcův spis, dále jsem se spojila s organizátorkou sbírky paní Petrou Kurschovou, abychom doladily všechny náležitosti účtu, na který jsou veřejností zasílány peníze pro chlapce. Možnosti jeho návratu do Dětského centra ve Strakonicích jsem diskutovala s panem ředitelem Martinem Karasem, ale legislativně už to není možné."

Transparentní účet Nadačního fondu Srdce pro Strakonice: 3860138601/2010

Pomocnou ruku podal také Nadační fond Srdce pro Strakonice. Jeho zakladatelka Petra Kurschová k tomu říká: „Na Srdce pro Strakonice se obrátilo po odvysílání reportáže v nedělní relaci 168 hodin množství lidí s nabídkou pomoci pro tohoto chlapce. V pondělí 22. března jsme si paní učitelkou Janou Rohovou domluvily telefonát a spolupráci. Vzhledem k masivní vlně solidarity a nabídek na zaslání finančních darů se nadační fond rozhodl postoupit pro tento případ jeden ze svých transparentních účtů,“ uvedla Petra Kurschová.

V tomto případě se jedná o shromažďování prostředků bez omezení cílové částky, termín uzavření sbírky bude v den chlapcových 18. narozenin chlapce. "I když nyní nevíme, kolik se podaří vybrat, dohodly jsme se s paní učitelkou, že budou z finančních darů hrazeny věci náhlé potřeby, které by si chlapec nemohl jinak dovolit. Například počítač, výbavu na lyžařský výcvik, atd. Předpokládáme, že většina peněz mu bude darována v den jeho 18. narozenin pro lepší start do života. Také jsme už jsme s paní učitelkou domlouvaly právní záležitosti tohoto případu. Na toto téma jsme hovořily i s paní náměstkyní pro sociální oblast Jihočeského kraje, jelikož je nám kraj přímou autoritou jako organizaci. Vše bude tudíž ošetřeno i z tohoto hlediska," dodala Petra Kurschová.

Šance na život

Aktuální situace je pro desetiletého chlapce velmi příznivá. Víc, než by kdokoliv na začátku čekal. „Čtyři pěstounské rodiny ze Strakonic nebo blízkého okolí projevily po medializaci příběhu o chlapce zájem a mohly by si ho vzít do péče. Samozřejmě, pokud si to bude on sám přát,“ dodává náměstkyně Lucie Kozlová.

Co tedy bude dál? Učitelka Jana Rohová věří, že nyní už vše dopadne dobře. V podpoře svého žáka nechce přestat ani po jeho případném umístění do pěstounské rodiny.