Po oba dny ale mohli návštěvníci navštívit vojenské tábory s ukázkami zbraní i běžného života. Především vojenská technika pak lákala malé i velké kluky. Klenotem byl americký jeep z II. světové války pana Františka z Týna. "Letos je to 49 let, kdy jsem ho v Klatovech koupil. Protože je na bílých značkách, můžu s ním jezdit bez problémů po silnicích. Ale pomohl mi také při stavbě domu," řekl pan František.

Poslední zářijový víkend 2021 patří ve Strakonicích tradiční Václavské pouti.
VIDEO: Václavská pouť ve Strakonicích. Podívejte se, jak se lidé po roce baví

Historie: 

V roce 1919 bylo zahájeno vyjednávání představitelů místní samosprávy s Ministerstvem národní obrany (MNO) ohledně možnosti umístění vojenské posádky v Týně. V kronice stojí: „Zemská správa politická sdělila svým oběžníkem, že je nutno umístiti posádky nejméně o 500 mužích v ryze českých místech a vybídla města, která by mohla vojsko ubytovati, aby se posádky ty hlásila. Ve zdejším zastupitelstvu bylo jednáno o tom, má-li se i naše město přihlásiti o vojsko k ubytování. V čilé debatě byly projednány světlé i stinné stránky této chystané akce a usneseno vyhledati po městě vhodné místnosti, které by se hodily jednak za byty, jednak za stáje a k ministerstvu Národní obrany vyslána deputace, která by se informovala o tom, zda umístění je dočasné nebo trvalé.“

Pochodem v chod, Týne!Pochodem v chod, Týne!Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoV roce 1921 dorazila do Týna první posádka vozatajců (konkrétně 4. února 1921). Vojáci byli prozatím ubytováni v ovčíně na Malé Straně, koně byli ustájeny v zámku a vozy na zámeckém nádvoří.

V roce 1926 započala stavba kasáren v Týně, dokončena 1929.