Odběry prováděli v pondělí 8. června a ve čtvrtek byly výsledky vyhodnoceny. Podolsko na Orlíku má čtyřku, Lipno dostalo jedničku a dvě dvojky.

Na vodní nádrži Orlík jsou dlouhodobě sledována dvě odběrová místa – u autokempu Radava a u veřejného tábořiště Podolsko. Kvalita, respektive zdravotní nezávadnost vody, je hodnocena na pětistupňové škále od jedničky do pětky jako ve škole. U Radavy dnes dostala voda jedničku, voda je vhodná ke koupání bez výhrad. Zato u veřejného tábořiště Podolsko není dle výsledků aktuálního rozboru voda vhodná ke koupání. Je zde překročena hodnota v ukazatelích sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

„Musíme konstatovat, že voda u Podolska neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů v této lokalitě nedoporučujeme zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergiemi a osoby s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Kvalita koupací vody je dlouhodobě sledována i u dvou rekreačních rybníků na Jindřichohradecku – v rybníce Hejtman a Staňkovském rybníce.

Rybník Hejtman dostal na pětistupňové škále dvojku. Dle aktuálního rozboru je zde voda vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

Voda ve Staňkovském rybníce dostala čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, to znamená voda, která neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Velmi dobře je hodnocena kvalita vody na Lipně. U pláže v Černé v Pošumaví dostala voda dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ a chlorofyl-a. U pláže v Horní Plané dostala voda jedničku a u Lipna nad Vltavou dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ a chlorofyl-a.