S kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze molekulárními metodami prokázali, že se jedná o různé genetické linie viru. „Zatímco kmeny viru detekované v Praze jsou příbuzné virům zachyceným v Německu, Belgii a Francii, v Brně byly prokázány kmeny geneticky podobné vzorkům z Rakouska a Maďarska,“ upřesnil Václav Hönig, virolog z Parazitologického ústavu BC AV.

Fotografie z odběru vzorku krve kosa černého. Odběr u jednoho jedince trvá přibližně 2 minuty, poté je pták opět vypuštěn.Zdroj: Václav HönigUsutu je komáry přenášený ptačí virus, může však nakazit i člověka. Infekce člověka probíhá většinou zcela bezpříznakově či má lehkou formu (teplota, únava, někdy vyrážka či žloutenka). Zejména u pacientů s oslabenou imunitou byly však zaznamenány i případy vážných infekcí centrálního nervového systému. Virus Usutu patří spolu s významnými patogeny člověka, jako jsou virus klíšťové encefalitidy, žluté zimnice či horečky Západního Nilu, do čeledi Flaviviridae.

Virus Usutu byl poprvé izolován v 50. letech minulého století v Africe, odkud se následně několikrát rozšířil do Evropy, kde způsobil lokální rozsáhlé vymírání v populacích kosů. „Ačkoliv je virus schopen nakazit relativně široké spektrum ptačích druhů, kosi a sovy jsou k této infekci obecně velmi citliví a infekce u nich často končí smrtí. Pokud však jedinec nákaze nepodlehne, získá imunitu, která ho před opakovanou infekcí chrání,“ řekla Lada Hofmannová z Veterinární a farmaceutické univerzity. Historicky byl v České republice, konkrétně v Brně, tento virus zachycen výzkumníky Ústavu biologie obratlovců AV ČR již v roce 2011 a 2012, také u uhynulých kosů.

Ve většině případů se na koloběh viru Usutu v dané oblasti přišlo díky zapojení veřejnosti, která na podezřelé úhyny zejména kosů upozornila, a výzkumníci tak získali potřebný materiál pro zjištění přítomnosti viru. „Podobná situace se může opakovat, a to i u dalších členovci přenášených patogenů,” doplnil Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vědci uvítají, když se jim lidé ozvou v případě nálezu uhynulých kosů, ježků nebo veverek v městských a příměstských oblastech Prahy, Brna a Českých Budějovic. Kontakty jsou k dispozici na webových stránkách projektu https://jez-ko-ve.bc.cas.cz/.

Projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky je realizován ve spolupráci Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.