Hodnocení proběhlo na základě osobní prezentace jednotlivých účastníků. „Vítězná studie ateliéru ellement architects ze Zlína nejlépe naplnila soutěžní zadání. Jejich návrh preferuje otevřený prostor, pracuje s relativně jednoduchou a čistou formou, která se snaží podpořit charakter jednotlivých míst a místo zorganizovat i jeho využitím s ohledem na jednotlivé etapy i majetkové vztahy. Dále poskytuje poměrně velký prostor pro případnou diskuzi s majiteli dotčených pozemků a zaměřuje se na kvalitu veřejného prostranství. Navržené úpravy jsou přiměřené a efektivní a komplexně řeší celou část po odstraněných přístřešcích,“ přibližuje náměstek primátora Viktor Lavička.

Podle vítězné společnosti ellement architects je v rámci širších vztahů vnímána různá dynamika a potřeby řešeného území, proto je návrh rozdělen na část území od koldomu po zastávku Družba-IGY, kde je ulice, která si žádá zpevnění uliční čáry a sjednocení nízkých hmot objektů podél ní. Jinou potřebu má místo mezi nákupním centrem IGY a obchodním domem Družba, kde se může uliční fronta přerušit a tím upozornit na veřejné prostory okolo obchodního domu, které skýtají velký potenciál pro proměnu a oživení místa.

Koncepce návrhu je založena na oddělení rušné komunikace a vytvoření uliční fronty podél Pražské, proměně „dvorů“ mezi stávajícími objekty a jejich otočení do pobytové části sídliště a uchopení prostoru před obchodním domem s potenciálem přeměny parkoviště na veřejný prostor „náměstí“.

Záměr postavit hospic v Českých Budějovicích už se může pochlubit i modelem objektu. Reprofoto: archiv Českého červeného kříže.
Postavit další hospic? Většina kandidátů na předvolební debatě na něj kývla

Pěší tah podél ulice Pražské zůstává zachován, stejně jako původní doprava.

V návrhu je zachována hodnotná stávající zeleň a při zpracování dalších fází se předpokládá zpracování dendrologického průzkumu. Zvýšené záhony, které v prostoru působí bariéru se budou upravovat a podél Pražské budou vysázeny trvalkové záhony.

„Rada města uložila investičnímu odboru, aby jí předložil k projednání vypsání veřejné zakázky malého rozsahu zadáním jednomu dodavateli na dopracování navazujících projektových prací s vybraným dodavatelem ellement architects s.r.o.,“ říká k dalšímu postupu náměstek primátora Viktor Lavička.