Kraj tím chce uspořit přibližně 3,7 milionu korun ročně 
na dotacích pro dopravu.
Obce ale pro úpravu nemají velké pochopení. „Obrátil se na mě vážně nemocný obyvatel Chvalešovic. Na autobus to bude mít daleko, vlak měl blízko u domu," líčí nepříjemné dopady očekávané změny Petr Macháček. Kraj však slibuje, že dopravní obslužnost zůstane stejná jako dosud a bude se zajíždět i tam, kde nyní vlak nestaví. „Princip našeho záměru spočívá v posílení autobusové linky Vodňany – Číčenice – Týn nad Vltavou o nové spoje, které pojedou i ve dnech pracovního klidu," říká krajský radní pro dopravu Antonín Krák. Skutečný rozsah autobusové přepravy se však zatím teprve dojednává. Obce a veřejnost mají na připomínky čas do 15. listopadu.

Týn nad Vltavou by ale chtěl alespoň minimum vlaků zachovat.

Vlaky hájilo i týnské zastupitelstvo

Vesměs obavy panují v obcích kolem vltavotýnské trati z rušení osobní vlakové přepravy.

Vltavotýnské městské zastupitelstvo dokonce před časem přijalo usnesení, že nesouhlasí se zrušením osobní přepravy na trati. „Chtěli jsme ovlivnit kraj v době projednávání změn," vysvětluje starosta Milan Šnorek, který dodává, že nyní prověřuje městský úřad frekvenci nabídnutých autobusových spojů.

Obecně mu sice nahrazení vlaků autobusem přijde neekologické a s ohledem na to, že trať se stejně bude udržovat i trochu nerozumné. Z jiného úhlu pohledu ale vidí nedostatky na straně Českých drah. „Dráhy neudělaly nic pro to, aby v Týně nad Vltavou získaly zákazníka," míní Milan Šnorek s tím, že služby se spíš utlumovaly a starosta si myslí, že budoucí řešení je možná i pro dráhy prostě nejjednodušší. „Potřeby lidí by měly autobusy uspokojit," předpokládá však Milan Šnorek. „Autobus to může zvládnout. Prakticky jsme na lince kopírovali trasu vlaku," zmínil k tomu bývalý řidič autobusu František Landa
z Doubravky.

Týnský starosta přesto úsilí o záchranu osobní dopravy na trati nevzdává. „Chtěli bychom alespoň zachování minimálního provozu. O víkendech nebo o prázdninách. Dráhy užívají trampové nebo mnozí turisté, kteří preferují vlak a autobusem sem nepojedou," zdůrazňuje Milan Šnorek. Starosta Temelína Petr Macháček se ale rovnou obává toho, jak celá dopravní rošáda dopadne. „Je otázka, jak dlouho budou autobusy jezdit. Řeknou, že jezdí málo lidí a nebudou jezdit ani autobusy," strachuje se Petr Macháček.

„Autobusové spoje samozřejmě budou navazovat na osobní železniční dopravu," vysvětluje krajský radní pro dopravu Antonín Krák k chystané změně.

Návrh jízdního řádu rozšířeného o uvedené autobusové linky byl rozeslán dotčeným obcím a k dispozici je rovněž na internetových stránkách www.jikord.cz. Připomínky k němu je možné uplatnit do 15. listopadu," vysvětlil krajský radni pro dopravu Antonín Krák.

České dráhy vykazují roční náklady na provoz osobních vlaků v úseku Číčenice – Týn nad Vltavou ve výši přes devět milionů korun, zatímco tržby dosahují pouhých 400 tisíc. To je nejnižší podíl tržeb na všech železničních tratích v kraji. Daňoví poplatníci, včetně těch, kteří veřejnou dopravu nevyužívají, dotují přepravu jednoho cestujícího částkou až 290 korun, v průměru pak 15 korunami na jeden ujetý kilometr.

Aby bylo možné pokrýt dotační potřeby Českých drah na rok 2014, je nutné zavést úsporná opatření na straně dopravce i objednatele dopravy – tedy kraje. „Nahrazením vlakových spojů autobusy ušetří kraj na dotacích pro regionální železniční dopravu zhruba 3,7 milionu korun. Tato částka přispěje ke snížení nepoměru mezi požadavky národního železničního dopravce a reálnými možnostmi krajského rozpočtu," uvedl hejtman Jiří Zimola.

I autobusovou dopravu ale bude Jihočeský kraj dotovat, proto se neuspoří celá ztráta Českých drah.

Podle kraje spočívá výhoda při nasazení autobusů v přiblížení obcí cestujícím. Železniční zastávky na této trati jsou totiž od středu obcí vzdálené 0,4 až dva kilometry, zatímco ty autobusové jsou obvykle v jejich centru a je jich také podstatně více.

Jiří Zimola ale zároveň zdůraznil, že vedení kraje z takovéhoto opatření nemá radost. „V žádném případě se nejedná o rušení kolejové trati. Naopak, může se ukázat, že jde pouze o dočasné řešení," řekl s tím, že by byl raději, kdyby tradiční železniční ekologická doprava zažívala boom a renesanci. „Tomu tak ale není, lidé vlaky nejezdí a my, jako odpovědní hospodáři, nemůžeme opomíjet ekonomickou únosnost," dodal.

Trať Číčenice – Týn nad Vltavou měří 21 kilometrů a je na ní osm zastávek. V pracovní dny tu jezdí osm párů vlaků a ve dnech pracovního klidu pět. Průměrně motorový vůz vozí jen 13 až 16 osob, přičemž někde jejich počet klesá na šest až osm. A právě tato nízká frekvence cestujících, společně se souběhem silnice s železniční tratí, změnu dopravního konceptu z vlakového na autobusový umožňuje.

Jihočeský kraj na toto téma jednal se starosty dotčených obcí od 25. července letošního roku. „Zastupitelstvo města Týn nad Vltavou sice změnu 3. října zamítlo, ale je, bohužel, nutné se podřídit ekonomické realitě," uvedl Antonín Krák.