Seminář je od 9 hodin v aule českobudějovické SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické (modrá budova v areálu školy, 4. patro).

Témata na semináři:

1. Návrat vlků na jih Čech a možnost podpory preventivních opatření na ochranu stád,

Ing. Eva Burešová, Ing. Jiří Bureš (AOPK JC)

2. Náhrady škod způsobených vlkem v Jihočeském kraji, Ing. Marie Bláhová, KÚ JK

3. Ohlášení vyšší moci, Ing. Jana Tollingerová, SZIF

4. Řešení škod způsobených zvěří na zemědělském majetku, Ing. Josef Jakeš, soudní znalec

5. Preventivní opatření ke snižování škod černé zvěře na zemědělských plodinách, příklady dobré

spolupráce mezi zemědělci a myslivci, Ing. Václav Velek, Myslivecká komise AK ČR

6. Co stojí za kalamitou hraboše polního? Ing. Štěpánka Radová, Ph.D, vedoucí oddělení metod

monitoringu a prognóz výskytu ŠO, ÚKZUZ

7. Praktické zkušenosti s ochranou polních plodin před hraboši,

Ing. Antonín Šandera, odborný poradce

8. Diskuse, závěr

Vložné na seminář 400 Kč pro členy agrární komory, pro ostatní 600 Kč je splatné při prezenci.

Svoji účast potvrďte prosím do 13. 3. 2020 na www.rakjk.cz/calendar u příslušné AKCE.

Hana Šťastná, ředitelka úřadu RAK JK