Návštěvníci si mohli prohlédnout i zcela nový třetí stupeň čištění, tvořený filtry s granulovaným aktivním uhlím. Spolu s dalšími modernizacemi vyšla investice na 312 milionů korun.

Mezi zájemci o prohlídku byl i Jiří Helmich z Vidova. „Pracoval jsem tu dvacet let. Přišel jsem se podívat, jak se to tady změnilo," uvedl Jiří Helmich a dodal, že úpravna je dnes úplně jiná. „My jsme zavírali šoupata ručně a jelo se tisíc litrů za vteřinu. Dnes je to celé automatizované," ocenil modernizaci Jiří Helmich. Dodal, že dříve se ručně dávkoval i chlor. Dnes se na dezinfekci dávkuje automaticky chlornan sodný. A denní produkce právě v sobotu, kdy exkurze byla, činí kolem 500 litrů za vteřinu. Pitná voda 
z Plavu zásobuje hlavně Českobudějovicko a Táborsko. Vloni v Plavu celkem vyrobili 16 milionů m3 pitné vody.