Z výsledků prvního letošního měření vyplývá, že většina sledovaných lokalit využívaných ke koupání vyhovuje všem normám. Zvýšený výskyt sinic zaznamenaly rozbory pouze ve vzorcích odebraných v Podolsku na Orlíku.


„Pracovníci krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje zjišťují kvalitu vody pravidelně ve dvoutýdenních intervalech. Odběry provádějí v pondělí nebo v úterý, následují laboratorní analýza a odborné vyhodnocování. Výsledky jsou zveřejněny ve čtvrtek na webové stránce www.khscb.cz,“ radí cestu k čerstvým informacím tiskový mluvčí KHS František Kotrba.


Pro jednoduchou orientaci u každého sledovaného místa najdou symbolické obličeje. Modrý znamená vodu vhodnou ke koupání, zelený poukazuje na mírně zhoršené vlastnosti, které však koupání na překážku nejsou, žlutý již varuje před zvýšeným výskytem sinic. Červeným obličejem pak hygienici označují vodu ke koupání nevhodnou a černým vydávají zákaz koupání. Zda jej plavci dodrží, je ovšem na jejich rozhodnutí.


Podrobným sledováním řady rizikových faktorů ale specialisté nepodrobují všechny vodní nádrže a toky. V mnoha případech je věcí laika, aby posoudil, zda mu ve vodě hrozí riziko zdravotních komplikací. V takovém případě existuje jednoduchá rada, jak poznat sinice.


„Před koupáním je dobré naplnit láhev vodou a nechat ji 20 minut stát. Jestliže se u hrdla vytvoří zelený kroužek a voda je jinak čirá, pravděpodobně jde o sinice. Jestliže je voda zkalená u dna, jsou v ní patrně pouze řasy,“ vysvětluje postup Kotrba. Podobně prozradí přítomnost sinic i kroužky na nohou, pokud člověk postojí chvíli u břehu.