„V následujících třech letech bude nutné odstavit dosavadní zdroj pitné vody pro přibližně patnáct tisíc lidí, vodní nádrž Landštejn,“ uvedl Vladimír Polánka ze společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., (VAK).


Odstávka je podle vodohospodářů nezbytná kvůli rekonstrukci hráze nádrže, kterou bude provádět Povodí Moravy, a. s. Chybějící pitná voda bude na Dačicko, Slavonicko a Novobystřicko převedena z jiného zdroje – římovské nádrže. „V úvahu přichází varianta, kdy by se voda přivedla přes Jindřichův Hradec do Nové Bystřice v plné kapacitě. Jinou variantou je, stejnou cestou dovést do oblasti jenom dvě třetiny současného objemu vody a zbytek doplnit z místních zdrojů,“ řekl vedoucí rozvoje VAKu Jan Jindra.


„Více vody z Římova brát lze. V současnosti je jeho kapacita využívána na padesát procent. Případný vyšší odběr tedy stávající odběratele neovlivní,“ zdůraznil Polánka.


Převedení pitné vody si má vyžádat náklady řádově přes sto milionů korun.