Milovníci Vltavy, kteří si nechtějí nechat ujít splouvání jejích krásných horních úseků v Národním parku Šumava, nemusí ani pro letošek smutnit.

Splouvání Vltavy v Národním parku Šumava má oproti loňskému roku mírně pozměněné parametry.

Dočasný návštěvní řád, který bude platit do konce července letošního roku, je výsledkem dohody regionu a správy parku.
„Záměr vyhrazení toku Teplé Vltavy v úseku Soumarský most – most u Pěkné ke splouvání musí být vzhledem k unikátnímu ekosystému řeky podroben posuzování vlivů na životní prostředí,“ upřesnil Josef Zollpriester ze Správy NP a CHKO Šumava.

K překlenutí období do vydání nového návštěvního řádu se Správa NP a CHKO Šumava dohodla se zástupci obcí delegovanými do Rady NP Šumava na dočasném návštěvním řádu s platností do 31. července 2010, který stanoví režim splouvání uvedeného úseku Vltavy.

Do šesti let zdarma

Od prvního až do posledního května je splouvání povoleno pouze o sobotách a nedělích. Od prvního do posledního června pak denně.
Při stavu vody na vodotečné lati na patě Soumarského mostu 50 – 55 cm smí splout maximálně 81 lodí za den (devět lodí v každé hodině), při stavu nad 55 – 61 cm smí splout 108 lodí za den (to je 12 lodí v každé hodině).

Při stavu nad 61 cm je splouvání bez regulace počtu lodí a při stavu pod 50 cm platí zákaz splouvání toku v daném úseku. Čas splouvání je vždy od 8 do 20 hodin.

„Cena za splutí je stejná jako loňský rok. Dospělí vodáci zaplatí 100 korun, děti od sedmi do patnácti let padesát korun a děti do šesti neplatí nic. Každý den v devět hodin si navíc můžete zvolit splutí úseku s vodáckým průvodcem,“ dodává Adam Diviš ze Správy NP a CHKO Šumava, koordinátor projektu splouvání Vltavy.

Rezervace:
Pro splouvání úseku Soumarský most - most u Pěkné je vytvořen elektronický rezervační systém na www.npsumava.cz. Zaplatit je třeba hned po registraci bezhotovostně na číslo účtu 194 992 318/300 nebo v hotovosti na Soumarském mostě v informačním bodu, který byl pro tento účel zřízen. Jeho provoz je 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30 hod. Registrace je automaticky zrušena a platba vrácena, pokud je výška hladiny pod limitem 50 cm a nebo naopak nad 61cm. Při výšce hladiny v rozmezí 50 - 55 cm je platba vrácena pouze posádkám registrovaným v danou hodinu na 10. – 12. místě. Pro určení režimu splouvání je rozhodující stav v daný den v 8.00 hod. Závaznou registraci je možné zrušit do 1 týdne před vyplutím.