„Nejprve bylo zapotřebí nechat pitnou vodu z pravé části řízeně odtéct do spotřebiště, což trvá několik hodin. Až poté jsme mohli začít čistit dno a stěny a tím odstranit případné usazeniny,“ popsal vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal.

Pak čeká totéž i obě levé komory vodojemu, který pojme celkem 4 tisíce m3 vody. Čištění jedné komory trvá v případě takto velkých vodojemů tři dny. Součástí je i kontrola a přezkoušení funkčnosti všech armatur a potrubí.

V únoru, po dokončení prací na vodojemu Staré Hodějovice, se pracovníci ČEVAKu přesunou na vodojemy Hosín a Dubičné, který je na Českobudějovicku největší. V březnu čeká čištění vodojem Dobrá Voda.

Přestože je to práce velmi náročná, obyvatelé zásobovaných lokalit ji vůbec nezaznamenají. „Až na jednu výjimku jsou všechny uvedené vodojemy vícekomorové. Vždy tedy budeme čistit jen jednu část a druhá bude k dispozici pro zásobování obyvatel vodou. Kapacita jednotlivých komor je dostatečná, a proto nedochází k žádnému omezení dodávek pitné vody,“ vysvětlil Ondřej Koupal.

Technologicky nejnáročnější bude naopak údržba malého vodojemu Třebotovice, který má jako jediný pouze jedinou komoru o objemu 50 m3. Ani její vypuštění, které je naplánováno na první březnové dny, však nebude pro obyvatele znamenat žádné komplikace, vodovodní síť bude po dobu odstávky zásobena pomocí cisteren. Navíc zde práce potrvají pouze jeden den.

Jitka Kramářová, mluvčí společnosti ČEVAK