„Potrubí o průměru půl metru propojuje levobřežní a pravobřežní vodovodní sítě a tím je velmi důležité pro zásobování města pitnou vodou. V případě ledochodu nebo velké vody hrozí jeho poškození vzhledem k umístění na návodní straně mostu. Mohlo by tak dojít ke kontaminaci vodovodu povodňovými vodami a musel by se následně vypustit a propláchnout prakticky celý vodovodní systém Českých Budějovic. Dostatečné opevnění stávající trasy vodovodu z důvodu statiky mostu nepřichází v úvahu a nezbývá tedy než zvolit trasu jinou. Ta povede tzv. shybkou pode dnem Vltavy,“ shrnul náměstek primátora Petr Holický a dále uvedl, že provedení je navrženo řízeným podvrtem. Každé z ramen dvouramenné shybky měří 81 metrů. Dalšími objekty stavby jsou armaturní a měrná šachta včetně elektro přípojky a suchovod pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Poničená katedrála Notre-Dame
Skleník na střeše neuspěl. Francie už ví, jak bude vypadat opravený Notre-Dame

„Stávající vodovod s tepelnou izolací v ochranném plášti z pozinkovaného plechu je uložen pod mostem. Po jeho odstranění bude opravena dotčená konstrukce mostu včetně ochranného nátěru,“ doplnil náměstek a znovu připomněl, že hlavním smyslem a cílem stavby je odstranění rizika v zabezpečení spolehlivé dodávky pitné vody v dostatečném množství a požadované kvalitě.

Práce za 17 milionů korun byly právě zahájeny a skončí v prosinci 2020. Zhotovitelem bude VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.