Pohřeb začal v Erbovním sále na zámku výstavou pohřebních květinových vazeb. Do poledne byla zde byla vystavena i rakev a následoval proslov kněze Ciruse nad rakví Petra Voka s rozlomením erbu, poté procesí, kterého se podle dobových dokumentů účastnilo kolem 2000 osob, vyšlo z vnitřního nádvoří na náměstí, pod kostel, a postupně se vydalo po hrázi rybníka Svět až k hrobce.