Na čtvrtek 10. září 2020 svolal českobudějovický primátor Jiří Svoboda do Sportovní haly u Stromovky první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva kraje.

„S ohledem na mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 je pro účast na zasedání vyžadována ochrana dýchacích cest, účastníci si tedy musejí vzít roušky,“ zmínil k jednomu ze zvýšených hygienických opatření, které dodalo zasedání hodně neobvyklý ráz, Jiří Svoboda.

Město České Budějovice je rozděleno do devadesáti okrsků, což představuje přibližně 900 osob, které se budou na průběhu voleb aktivně podílet. Z kapacitních důvodů první část komisí zasedala od osmé hodiny ranní, druhá pak od hodiny desáté. Účastníci složili předepsaný slib. Magistrátem jmenovaní zapisovatelé pak losovali předsedy a místopředsedy komisí. Ti se společně se zapisovateli zúčastní školení, které pořádá Český statistický úřad ve čtvrtek 24. září opět ve Sportovní hale.