Například v Trhových Svinech budou obsazovat 11 okrsků. Pět ve městě a šest v okolních vesnicích, které pod město spadají. „Volební strany  ještě mají čas delegovat své zástupce do 10. září," říká Václav Heidinger, vedoucí odboru vnitřních věcí na městském úřadu.

Na neobsazená místa se bude doplňovat 
po 11. září. Podle Václava Heidingera se hlásí třeba studenti nebo důchodci, ale budou se vybírat přednostně ti, kteří již s volbami mají zkušenosti. Sčítání v komunálních volbách je totiž poměrně složité. 
V Trhových Svinech navíc někteří obvyklí členové komisí nemohou hlasy sčítat, protože sami kandidují.

Městské 
a venkovské okrsky mají také v Týně nad Vltavou, více jich je ve městě –  osm, venkovské jsou čtyři. Podle Jany Havlíkové z odboru vnitřních věcí městského úřadu je obsazování míst v komisích bez problémů. Stačí na to nominace stran.

„Poslední tři volby zpět nepamatuji, že by pan starosta musel dojmenovávat členy komisí," zmínila Jana Havlíková. Zatím jí své návrhy na zástupce v komisích daly dvě volební strany. Ještě ale mají čas. „Předpokládám, že nám nominace ještě dodají," řekla Jana Havlíková.

V Týně nad Vltavou řeší mimo jiné i otázku příliš velkého počtu stran na jeden volební lístek. Momentálně se ladí korektury s tiskárnou a v současnosti se počítá s tím, že by lístek byl oboustranný. Na líci by mělo být šest kandidátek 
a na rubu pět kandidátek, pokud se při korekturách něco nezmění.

První setkání okrskových volebních komisí s předáním důležitých informací členům se třeba v krajském městě bude konat 18. září.