Už po několikáté se k volbám chystá Tomáš Kratochvíl, student Jihočeské univerzity. „Je mi pětadvacet, od 18 chodím do volební komise. Pořád do toho samého okrsku na Máji," vysvětlil Tomáš Kratochvíl svou přítomnost v hale. Vedle stojící Jiří Podařil zase do komise zamířil poprvé. „Přemluvili mě kamarádi," zmínil Jiří Podařil a na poznámku Bacha, zbohatneš pronesenou v hloučku čekajících studentů reagoval úsměvem.

Člen komise obdrží 1300 korun před zdaněním a pro mnoho lidí to je určitá motivace k účasti na volbách. Přinejmenším v Českých Budějovicích je tentokrát o dozor nad sčítáním hlasů nebývalý zájem.

Své zástupce do 90 okrskových komisí mohou jmenovat kandidující strany. V krajském městě jich tuto možnost využilo 16 z 18, zbytek členů komisí jmenuje magistrát. Podle primátora Juraje Thomy zaznamenal magistrát vyšší zájem o členství v komisích už loni při volbě prezidenta.

„Letos je ale zájem rekordní," zdůraznil Juraj Thoma a dodal, že radnice musela odmítnout přes 200 připravených brigádníků. V krajském městě podle Jana Kostíka pověřeného vedením správního odboru magistrátu zasedne v komisích 1200 osob oproti obvyklé tisícovce.

V Trhových Svinech zvýšený zájem o členství v komisích neregistrují. Mají jich zde celkem jedenáct, čtyři ve městě a sedm v místních částech, například v Otěvěku nebo v Rankově. Zájem podle starosty Radislava Buška odpovídá minulým letům. „Že by byl velký zájem, to se nedá říct. Ve Svinech je to spíše ve stejné míře jako loni," uvedl Radislav Bušek a doplnil, že kvůli dostatku členů musel jako obvykle i dojmenovávat.

V Týně nad Vltavou ale zvýšený zájem o členství v komisích starosta Milan Šnorek potvrdil.