Primátor Jiří Svoboda účastníkům popřál ukázněné voliče a zdárný průběh voleb.

Sportovní hala slouží jako přebírací místo výsledků voleb pro celkem 173 volebních okrsků a je tak největším místem v České republice.

"České Budějovice mají 90 okrsků, což pro představu zahrnuje asi 800 osob, které budou zasedat ve volebních komisích a aktivně se podílet na volbách," upřesňuje mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.