Ve čtyřech případech nemohli odvolit lidé žijící dlouhodobě v zahraničí, kteří se rozhodli volit doma. "Dlouhodobě v zahraničí pobývající čeští občané se mohou na zastupitelských úřadech té země zapsat na tzv. zvláštní seznam voličů. Protože občan může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, musí se v místě svého trvalého bydliště v Česku nechat vyškrtnout. Rozhodne-li se ale volit v Česku, musí o vyškrtnutí ze seznamu požádat na zastupitelském úřadu. Jinak mu u nás nebude umožněno volit," vysvětlila Alena Karvánková.

Přihodilo se rovněž, že k urnám přišli voliči s voličským průkazem starého typu, který už neplatí od roku 2014. "Některé obce zaspaly a vydaly ty staré," konstatuje Alena Karvánková s tím, že řešení spočívalo v telefonickém ověření vydání těchto průkazů na obci či okrsku, aby mohli odvolit.

Klasicky přišli k volbám lidé s propadlými občanskými průkazy, takže volit nemohli. Jeden z nich se rozčílil a požadoval Knihu přání a stížností, na což komise reagovala, že není v obchodě.