Dle slov ředitele analyticko koncepčního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Matějů stojí české vysoké školství na rozcestí a potřebuje zásadní reformu, která se ovšem dotkne i středního školství. „České vysoké školství se musí otevřít zespoda,“ uvedl jeden ze základních požadavků, když účastníkům konference představoval návrh přeměny školského systému.


Vyšší odborné školy dosud v systému hrají spíše roli popelky, nemají takové renomé jako vysoké školy a musejí si stále budovat svou legitimitu. Měly by být ale samostatným článkem terciárního vzdělání zaměřeného profesně.


Proti tomuto trendu, který doporučuje i mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, jde ale Jihočeský kraj, jak se shodli přítomní zástupci vyšších odborných škol. Radní krajského úřadu Marie Hrdinová totiž představila návrh na sloučení Vyšší odborné školy a Střední školy obchodu, služeb a podnikání, jejichž je Jihočeský kraj zřizovatelem.


„Návrh sloučení obou škol se bude projednávat v radě 5. června a pakliže bude schválen, ke sloučení by mělo dojít k 1. lednu 2008,“ upřesnila Hrdinová.
Oproti tomuto kroku se ostře ohradil ředitel Vyšší odborné školy České Budějovice Milan Vacka. „Kraj likviduje VOŠku pod rouškou nákladů,“ zdůraznil s tím, že zrušeny budou zejména technické a stavitelské obory, po kterých je v současné době velká poptávka.