Do budoucna se předpokládají další jako obchodník, marketér, finanční manažer či analytik podnikových procesů. Právě po nich je podle průzkumu trhu práce v Jihočeském kraji velká poptávka.

Rektor VŠTE, profesor Marek Vochozka, uvedl, že v prvním semestru nabídnou až 90 míst v prezenční a dalších 90 míst v kombinované formě studia. „Je to krok, kterým logicky navazujeme na bakalářský program Ekonomika a management s oborem Ekonomika podniku. Ten byl mimochodem vůbec prvním, který se zde v roce dva tisíce šest akreditoval,“ dodal Marek Vochozka.

Žádost škola začala připravovat předloni, ale samotný magisterský program ještě dávno před tím. VŠTE musela získat odborníky z jednotlivých oblastí podnikového hospodářství, zavést odpovídající výzkumné projekty, definovat profil absolventa a uzpůsobit systém výuky a praxe, která je jeho součástí.

„To zabralo několik let. Až potom jsme mohli vůbec o přípravě akreditační žádosti uvažovat. Ekonomiku chápeme jako podnikové hospodářství, a proto se víc zaměřujeme na primární a vybrané sekundární činnosti podniku. Tím jsme se pojetím přiblížili nabízeným technickým programům a především poptávce podnikové praxe,“ vysvětlil rektor.

Zatímco bakalářský program umožňuje pochopit podnik jako hospodářskou jednotku a poskytuje hlubší kompetenci ve vybrané činnosti jako je řízení lidských zdrojů, podnikových financí či obchodu, navazující magisterský program tyto znalosti výrazně prohloubí a rozšíří. Poptávka je především po více specializovaných podnikohospodářích - tedy manažerech lidských zdrojů, investic a výroby.

Na VŠTE bylo titul Ing. zatím možné získat jen v „dopravním“ oboru Logistické technologie a ve „stavebním“ oboru Konstrukce staveb. Nyní tedy přibyla i třetí možnost z ekonomiky.