Stanou se tak vůbec prvními absolventy této nejmladší veřejné vysoké školy v Česku, kteří si před jméno napíší titul inženýr. Škola totiž dosud nabízela jen bakalářské obory.

Dvouletý navazující obor v prezenční a kombinované formě se pro zájemce s ukončeným bakalářským vzděláním otevře letos v září. Přijímací řízení již škola vyhlásila a potrvá do 16. května.

Rektor VŠTE Marek Vochozka zdůraznil, že získání magisterské akreditace posune školu opět o stupeň výše. „Neustále pracujeme na kvalitě našich oborů. Zlepšujeme tvůrčí činnost a rozvíjíme spolupráci s podniky," řekl Marek Vochozka s tím, že při vzdělávání studentů škola spolupracuje například s ČSAD Autobusy České Budějovice, Českými drahami, Dopravním podnikem města České Budějovice nebo společností Motor Jikov.

Jednou z nejnáročnějších součástí příprav nového magisterského oboru bylo jeho kvalitní personální zajištění. „Již nyní máme dostačující počet profesorů a docentů nejen pro bakalářskou, ale i magisterskou akreditaci i v jiných oborech. Proto ani netajíme, že naším cílem je získat magisterskou akreditaci i pro další obory, ať už ve strojírenství nebo ve stavebnictví," naznačil Marek Vochozka.

Nabídkou nového oboru, do něhož se mohou přihlásit absolventi bakalářských studijních programů z VŠTE i odjinud, reagovala škola na situaci na trhu práce.

Podle garanta oboru Rudolfa Kampfa, vedoucího Katedry dopravy a logistiky 
VŠTE, se logistika stala jednou z hlavních priorit hospodářského a společenského rozvoje státu a regionů.

V prvním roce magisterského oboru Logistické technologie bude v ročníku studovat 45 lidí, tedy celkem 90 v obou formách studia. Výhledově pak až 300 studentů 
v ročníku. VŠTE pro studenty nového oboru začne ještě letos stavět nové laboratoře celkem za 150 milionů korun.