Všechny dnes čekají podle náměstka primátora Pavla Matouška pohovory před komisí. V rámci výběrového řízení už bylo hodnoceno, zda uchazeči splnili předem dané kvalifikační požadavky. Potom následovaly jazykové zkoušky a psychotesty.

ProvizoriumPoté, co Jaroslav Ďuriš odešel na post generálního ředitele dopravního podniku do Prahy, ten budějovický nemá svého ředitele. „Od října 2013 je pověřen vedením dopravního podniku místopředseda představenstva Slavoj Dolejš," vysvětlil za budějovický dopravní podnik Radek Filip, vedoucí odboru řízení dopravy.

Původně bylo pět uchazečů o post ředitele dopravního podniku. Jeden ale odstoupil. „Jednotliví uchazeči mají představit své vize rozvoje dopravního podniku," říká
k dnešnímu programu Pavel Matoušek. Bude pak záležet na komisi, zda rovnou vybere vítěze nebo ještě případně udělá nějaký užší výběr mezi uchazeči

O konečném pořadí uchazečů rozhodne komise a oznámí výsledek radě města. Rada města to pak projedná a doporučí představenstvu dopravního podniku jméno nového ředitele. „Myslím si, že představenstvo by mělo respektovat radu města," naznačuje Pavel Matoušek, že jméno, které doporučí rada města, by mělo být pro představenstvo závazné. „Myslím si, že rada města dá jednoznačné jméno," dodává Pavel Matoušek

V minulém výběrovém řízení, které se konalo loni, totiž nastala patová situace. Představenstvu byla doporučena dvě jména jako případní ředitelé. Jenže Slavoj Dolejš se jako místopředseda představenstva zdržel hlasování a každý z kandidátů získal jen dva hlasy. Dopravní podnik tedy v loňském roce zůstal dále bez ředitele.

Nový ředitel by měl umazávat ztrátu linek MHD

Ideálního kandidáta na post ředitele budějovického dopravního podniku dnes vybírá speciální komise. Ohled bude brát jistě i na představy kandidátů o hospodaření společnosti. Podle náměstka primátora Pavla Matouška se v poslední době výsledky dopravního podniku zlepšily. Do roku 2010 rostla prokazatelná ztráta firmy, kterou hradí město. Od roku 2011 se ale ztráta nezvyšuje a zůstává stabilně na úrovni 180 milionů korun. Pokud je její výše s ohledem na růst nákladů stejná, je podle Pavla Matouška dobrým ukazatelem toho, jak podnik hospodaří.

Ambicí radnice je navíc snížit prokazatelnou ztrátu na 174 milionů korun. „Tady bych viděl důležité úkoly pro nového ředitele," říká Pavel Matoušek a doplňuje, že zároveň ale má být dodržen dosavadní rozsah a kvalita služeb. I místopředseda představenstva Slavoj Dolejš poukázal na to, že podnik má nejnižší hrazenou prokazatelnou ztrátu za poslední roky. „Původně jsme plánovali, že budeme tři miliony korun ve ztrátě, a nyní to vypadá, že budeme v téměř čtyřmilionovém zisku. To by znamenalo o skoro sedm milionů lepší výsledek proti původnímu plánu. Když uvážíme, že předtím jsme byli čtyři roky za sebou ve ztrátě, je to pěkný úspěch. V minulosti sice byl dopravní podnik také několikrát v plusu, ale nyní dostáváme od města daleko méně peněz, nejméně za devět let. Letos nám město dalo 179 240 000 korun," říká Slavoj Dolejš.

On sám je jedním ze čtveřice mužů, kteří dnes stanou před výběrovou komisí a budou obhajovat svou vizi MHD ve městě. „Městská veřejná doprava by měla rozhodně být zdravá, čistá, inteligentní, komfortní, udržitelná a financovatelná," zmínil současný místopředseda představenstva pověřený řízením dopravního podniku

Pokud by se Slavoj Dolejš stal ředitelem, chce pokračovat v záměru zřídit koridor pro linky MHD. „Zvýhodnění veřejné dopravy je jednoznač᠆ně plusem. Současná vize náměstka primátora Františka Konečného je správný směr. Město nikdy nebude čisté a zdravé, pokud bude plné aut," dodává a poukazuje na možnou inspiraci ve Vídni, kde také automobilovou dopravu v centru výrazně omezili

Do centra, přesněji přímo na náměstí, by podle Slavoje Dolejše naopak měly brzy zajíždět spoje městské veřejné dopravy. „Mým cílem je, aby dopravní podnik pod mým vedením po šedesáti letech vrátil některé linky na náměstí." Tématu návratu MHD do centra i zrychlení hromadného cestování se hodlá věnovat i další z kandidátů, současný odborný referent pro železniční dopravu krajského koordinátora Jikord Jiří Čejka. Ten dokonce v minulém výběrovém řízení na ředitele dopravního podniku skončil na prvním místě.

„Změny v budějovické dopravě by v každém případě měly sledovat požadavky 
a přání zákazníků," zdůrazňuje. Například na zrychlení přesunů po městě má ale trochu jiný recept. „Preferenční pruhy jsou do značné míry závislé na urbanistických možnostech klíčových ulic. Posun k lepšímu by mohlo přinést ale i zavedení zastávek na znamení," je přesvědčen. Připravovaný koridor MHD podle něj potřebuje nejen zavedení preferenčních pruhů, ale skloubení celé řady dalších faktorů. „Musí fungovat řízení křižovatek ve prospěch upřednostňované dopravy, je třeba zohlednit rozložení přepravní zátěže, podle toho i nasazovat vhodná vozidla," naznačuje Jiří Čejka.

Ideální způsob spojení je třeba doladit i v případě zavedení linky, která bude zajíždět až na náměstí. „Ta tu bezpochyby mnoho let chybí, nezdá se mi ale vhodné spojovat náměstí zrovna se sídlištěm. Je třeba promyslet, kde jsou zdroje a cíle cestujících, kteří by takovou linku využívali," míní.