V pondělí 19. prosince 2023 má městské zastupitelstvo jihočeské metropole projednávat rozpočet na příští rok. Příjmy Českých Budějovic se plánují ve výši 2,94 miliardy korun, z toho třeba přes 90 milionů korun mají tvořit příjmy z prodeje pozemků a ostatního nemovitého majetku. Většina příjmů je z daní nebo jde například o transfery, jako při financování základního školství, na kterém se zásadně podílí ministerstvo školství.

Výdaje jsou navržené 3,56 miliardy korun. K financování schodku chce nové vedení města použít například různé rezervy z minulých let. Z investičních akcí se plánuje zahájení rekonstrukce KD Slavie (na první termín se ale žádná stavební firma nepřihlásila do výběrového řízení) nebo stavba parkovacího domu u Sportovní haly.

K investicím Českých Budějovic mají patřit také propojení ulic Branišovská – Na Sádkách včetně cyklostezky, cyklostezka Dukelská, modernizace systému řízení křižovatek a zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě, rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Nerudova, sportovní hala v ZŠ Dukelská, tělocvična v ZŠ Máj I, snížení energetické náročnosti MŠ Větrná, ZŠ T. G. Masaryka a MŠ K. Štěcha (dokončení), nebo přestavba koupelnových jader v DPS Máj, přístřešek v Jeslích E. Pittera.

Na pořadu jednání českobudějovického zastupitelstva je ale rozpočet města až jako bod číslo 20, takže se o něm může jednat i pozdě odpoledne, nebo až do noci, o některých bodech jednání se v minulosti už dlouho do noci jednalo.