„Nynější systém, kdy ministerstvo zpětně kontroluje již vydané vyhlášky a v případě nesouladu s vyššími předpisy nutí města k jejich úpravám nebo rušení,“ vysvětlil problematiku včera primátor Juraj Thoma.


Radnice chtějí po Langerovi, aby města nejprve vymezila konkrétní problém, který by chtěla vyhláškou řešit a ministerstvo by pak samo vypracovalo správnou vyhlášku.


„Za nás mohu uvést konkrétní případ, kdy jsme narazili na odpor ministerstva vnitra. A to vyhlášku číslo jedna o ochraně veřejného pořádku, která mimo jiné vymezuje i dobu nočního klidu,“ uvedl Thoma. „Ministerstvo nám ji však nařídilo zrušit, protože doba nočního klidu není vymezena v žádném zákoně a tudíž ji nemůže vymezovat ani obecně závazná vyhláška,“ doplanil první muž radnice.


Tahanice o hranici nočního klidu skončila až u soudu. Výsledek však nechce Thoma předjímat, ale podle něj to jasně znamená, že dosavadní systém není příliš efektivní.


Primátoři na druhou stranu v žádném případě nechtějí přidělávat starosti úředníkům s vytvářením vyhlášek.


„Naopak. Myslíme si, že pokud ministerstvo návrh vyhlášky připraví samo, bude to jednodušší a méně časově a personálně náročné. Města totiž v oblasti bezpečnosti řeší vyhláškami velmi poddobné problémy. Proto jsou si vyhlášky i samy sobě dost podobné,“ naznačil Juraj Thoma s tím, že pro ministerstvo vnitra bude jednoduší připravit jednu obecnou vyhlášku, než kontrolovat dvacet nařízení a přít se o ně s dvaceti městy jednotlivě.