Novou rozvodnu elektrického proudu, která bude napájet celý střed města, staví v Českých Budějovicích společnost EG.D. Kvůli pokládce nových napájecích přívodních kabelů ale dochází k místním omezením v dopravě.

„Aktuálně se pracuje v ulicích Polní, Vrchlického nábřeží a U Elektrárny. Už koncem února došlo k podvrtu Mlýnské stoky od garáží v ulici Čechova do ulice Polní, následovat bude podvrt z parku z Polní do Vrchlického nábřeží,“ vypočetla některé práce mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Na 11. března bylo naplánováno v této lokalitě zahájení výkopu pro přeložku kabelu. Etapy prací jsou podle mluvčí magistrátu naplánované tak, aby byla zajištěna maximální obslužnost dotčeného území a zároveň zajištěna bezpečnost na staveništi pro občany. Od 18. března začnou práce v ulici Luční.

Budova vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Příjezdová hala.
Budějovické nádraží krátce zavře příjezdovou halu, ochodila se podlaha

Občané byli na stavební práce upozorněni letáky, které jim byly doručeny do schránek. Na stavbu trvale dohlíží pověřený pracovník investora. Provedení výkopů je termínově limitované, protože hned poté nastoupí specializovaná firma s pokládkou samotných kabelů. Následovat bude revize ochranného pláště kabelů a dojde k jejich sespojkování. Před záhozem výkopové rýhy a uvedením povrchů do původního stavu jsou kabely z bezpečnostních důvodů obloženy betonovými deskami. Všechny práce se dějí v hloubkách od 1,7 až do čtyř metrů pod povrchem. Stavba bude kompletně dokončena v létě.

Silnice i chodníky

Příští týden má 18. března začít v Budějovicích obnova části komunikace Na Zlaté stoce. Konkrétně se má jednat o úsek od křižovatky s ulicí Na Sádkách směrem k Branišovské včetně úpravy křižovatky ulic Na Zlaté stoce, Sukova a Antonína Sovy. „Na přibližně 240 metrů dlouhém úseku se obnoví povrch silnice i chodníků, vodovod, kanalizace i veřejné osvětlení. V okolí stavby bude také upravena veřejná zeleň,“ řekl k chystané akci náměstek primátorky Petr Maroš.

Investorem stavby, která skončí do 26. července 2024, je město České Budějovice. Práce provede společnost STRABAG Silnice a. s.

V nejbližší době se opravy v jihočeské metropoli dočkají také ulice U Cihelny, Na Hraničkách, kde vznikne i nová kanalizace a část Vrbenské od křižovatky s Vodní směrem k obytnému komplexu Dubičný potok.